10560292_679351195483438_1502819333268710903_o

Ang gestational diabetes ay diabetes na natuklasan nung ang babae ay buntis. Tumataas ang blood sugar habang buntis sa mga babaeng may gestational diabetes.

Pagkatapos manganak ng babaeng may gestational diabetes, bumabalik sa normal ang kanyang blood sugar. Ngunit maari siyang magkaroon ng type 2 diabetes mellitus pagkatapos nito.