ano po sintomas ng maagang mag minipouse doc,thanks

 

Marami pong puwedeng sintomas ang menopause sa buong katawan. Makikita po ito sa larawang ito. Symptoms of menopause (raster)

By Mikael Häggström (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Ang kaalaman sa website na ito ay hindi maaring ituring na personal na rekomendasyon para sa inyong kalusugan. Ito ay para lamang sa edukasyon ng publiko. Hindi ito maaaring humalili o ipalit sa pagkonsulta sa inyong doktor. Ang pagbasa ng mga impormasyon sa website na ito ay hindi nangangahulugan na pasyente ka ni Dok Bru.

Ang lahat ng nakasulat dito ay napapasailalim sa isang Creative Commons Share Alike Attribution Required Noncommercial license.