Stress at Atake sa Puso

By in Altapresyon, Diabetes, Kolesterol on November 26, 2017

Puwede ba talagang atakihin sa puso nang dahil sa stress? Oo! Noong 2004 ay nalathala ang INTERHEART study, isang pag-aaral sa 52 na bansa (kasama ang Pilipinas) ukol sa mga dahilan kung bakit inaatake sa puso. At ang isa sa nakita nilang dahilan ay STRESS.

Stressed ka ba? Subuking sagutan ang mga sumusunod na tanong na patungkol sa puwedeng maging sanhi ng stress. Kung may sagot na OO sa kahit alin sa mga tanong, baka dapat ay pag-isipan kung paano ito aayusin o babaguhin sa buhay ninyo, dahil pinagmumulan ito ng stress. Ayaw nating ma-stress at baka atakihin sa puso!

Galing ang mga tanong kay Roland von Kanel sa Swiss Med Wkly. 2012;142:w13502.

  1. May seryosong problema ka ba sa iyong katuwang (asawa o boyfriend/girlfriend)?
  2. Wala ka bang kontrol sa mga gawaing binibigay sa iyo sa trabaho? Hindi ba sapat ang gantimpalang binibigay para sa iyong pagsisikap?
  3. Mag-isa ka lang bang namumuhay? Wala ka bang malapit na kaibigan o kamag-anak na puwedeng paghingahan ng mga saloobin? Wala bang puwedeng tumulong sa iyo kung sakaling ikaw ay magkasakit?
  4. Madalas ka bang magalit sa maliliit na bagay? Kung may nang-iinis sa iyo, pinagsasabihan mo ba sila palagi? Lagi ka bang naiinis sa mga ugali ng ibang tao?
  5. Sa nakaraang buwan ba ay nakaramdam ka ba ng sobrang lungkot, depression o kawalan ng pag-asa? Nawalan ka ba ng interes o kasiyan sa mga dati mong ginagawa?
  6. Sa nakaraang buwan ay nagkaroon ka ba ng atake ng anxiety (sobrang pagkabalisa) o panic (sobrang pagkatakot na may mangyayari)?
  7. Sa nakaraang buwan ba ay nagkaroon ka ng sakit sa puso, na ngayon ay binabangugot (nightmare) ka tungkol dito? Naalala mo ba ang pagkakasakit mo kahit ayaw mo? Pinipilit mo bang huwag isipin ito? Umiiwas ka ba sa mga sitwasyon kung saan puwede mong maalala ang iyong pagkakasakit?
  8. Sa nakaraang buwan ba ay nakaramdam ka ng sobrang kapaguran? Hindi ka ba gaanong nakakatulog noong nakaraang buwan?

Ano-ano ang mga ginagawa ninyo para hindi ma-stress? I-share po sa comments. Salamat!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.