World Diabetes Day 2017

By in Diabetes on November 15, 2017

World Diabetes Day ngayon, November 14! At ang theme nito ay Women and Diabetes: Our Right to a Healthy Future.

Alam ba ninyo na isa sa bawat sampung babae sa mundo ay may diabetes? Karamihan sa kanila ay walang pagkakataon para matuto tungkol sa diabetes, o mabigyan ng karampatang lunas.

Layon ng World Diabetes Day na bigyang pansin ang mga babaeng may diabetes, para matulungan sila.

Sa clinic, madalas nakikita ko na ang mga nanay ang huling nagpapatingin sa doktor. Inuuna nilang patingnan ang kanilang asawa at mga anak. Minsan, wala ng pera para sila ay magpatingin kaya puwedeng mapabayaan ang diabetes. May isa nga akong pasyente, na noong namatay na ang kanyang asawa ay saka na lang siya nagpatingin para sa diabetes. Ganoon din ang mga lola. Pinipilit pa sila ng kanilang mga anak minsan na magpatingin. Iniisip nila kasi ang gastos at mas gusto nilang sa mga anak na lang nila mapunta ang pera.

May nanay, lola o kapatid ka bang babae na may diabetes? Baka kailangan nilang magpatingin sa doktor. Pag-ukulan natin sila ng pansin ngayon.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.