Diabetes Ng Pagbubuntis

By in Diabetes on November 15, 2017

Ang theme ng World Diabetes Day 2017 ay Women and Diabetes: Our Right to a Healthy Future.

Nagkaroon ka ba ng diabetes habang buntis o gestational diabetes? Karaniwan, pagkatapos manganak ay nagiging normal na ulit ang asukal sa dugo. Pero alam mo ba na isa sa bawat dalawang babae na nagkaroon ng gestational diabetes ay magkakaroon ng Type 2 diabetes sa loob ng lima hanggang sampung taon pagkatapos manganak? Ang taas ng tsansa na magkaroon diabetes ng mga babaeng ito – 50%!

Ang babaeng nagkaroon ng gestational diabetes ay dapat magpasuri ng dugo anim na linggo pagkatapos manganak. Ang rekomendasyon ay magpakuha ng 75-g oral glucose tolerance test (OGTT). Dito malalaman kung bumaba na ang asukal sa dugo dahil nanganak na o tuluyang nagkaroon na ng type 2 diabetes.

Kung normal man ang 75-g OGTT pagkatapos manganak, dapat pa ring magpasuri ng fasting blood sugar (FBS) minsan sa isang taon. Ito ay upang malaman kaagad kung nagkaroon na ang babae ng type 2 diabetes.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.