Ano ang plano ni Dok sa diabetes mo?

By in Diabetes on November 8, 2017

Iba iba ang tao. Kaya hindi puwede na yung gamot ni Juan ay iyon din ang kay Pedro. Kaya mahalaga na magpatingin sa doktor para magkaroon ng diabetes plan na tugma para sa iyo – personalized ‘ika nga.

Ano ang mga dapat pag-usapan ng pasyente at doktor para mabuo ang DIABETES PLAN?

1. Ano ang target HbA1c ko?

Karaniwan na ang target na HbA1c ay mababa sa 7%. Pero puwedeng maging mas mataas o mas mababa dito ang target ninyo depende sa inyong edad, gaano na kayo katagal na may diabetes, kung may iba kayong mga sakit na maaaring makaapekto sa paggamot ng diabetes (halimbawa stroke, sakit sa puso o bato), o kung meron kayong kamag-anak o kaibigan na makakatulong sa inyo na maabot ang target HbA1c ninyo.

Halimbawa, minsan ay 7.5% na lang ang target na HbA1c kung matanda na ang pasyente dahil kung mas papababain pa ang asukal sa dugo ay baka mahilo, madulas at mabalian pa ng buto. Paano kung walang kasama sa bahay na magbabantay sa pasyente?

2. Anong mga pagbabago ang kailangan kong gawin sa aking lifestyle?

Tama na ba ang timbang ko o dapat magpapayat? Ano ang mga dapat kainin? Iba iba rin ang tao talaga. May pasyente ako na parang dalawa ang almusal niya. Gigising ng alas sinko para uminom ng kape at kumain ng isang pandesal. Maghahatid ng bata sa eskwela 6:30 ng umaga. Pagbalik sa bahay ng 7:30 ay doon pa lang kakain ng almusal (pangalawa na ito!) na kanin at ulam na talaga. Kaya iba ang diabetes plan niya kumpara doon sa taong isang beses lang talaga ang almusal.

Sana ay makabuo ng 150 minutes ng ehersisyo kada linggo. Dapat ay pag-usapan ninyo ng doktor kung anong klaseng ehersisyo ang puwede sa inyo. Halimbawa, gusto ng doktor ay maglakad kayo ng trenta minuto kada araw. Paano kung wala kang ganitong free time? Minsan ang sinasabi ko sa pasyente, kahit tig-sampung minuto na lakad pagkatapos ng merienda sa umaga, tanghalian at merienda sa hapon. Mabubuo din ang trenta minutos.

3. Ano ang mga gamot ko para sa diabetes?

Ang reseta ng doktor ay tugma para sa iyo. Minsan kasi nakikita ko dito sa Facebook page ko na may isang magsasabi, ganito ang gamot ko. Tapos may sasagot, bakit sa akin iba ang gamot o mas mataas ang dosage? Magkakaiba nga kasi ang mga pasyente kaya hindi pare-pareho ang gamot. Meron din ako minsan na mga bagong pasyente na basta na lang umiinom ng gamot para sa diabetes kahit hindi reseta ng doktor. Delikado iyon dahil puwedeng sumobrang bagsak ang asukal sa dugo kung mali ang dosage. Puwede ring kulang ang dosage kaya ayaw pa rin bumaba ng asukal sa dugo. Kaya ang reseta ay parte ng diabetes plan ng inyong doktor para sa inyo.

Kailangan ding pag-usapan ang presyo ng mga gamot. May mga pasyente ako na humihingi ng generic. Meron naman nagsasabi na Dok huwag generic ha. Sa insulin merong mahal at may mas mura pero magkakaiba ang epekto nito. Puwedeng mahal kasi ang insulin na iyon ay 24 hours ang bisa at puwedeng yung isa mas mura kasi 6 to 8 hours lang ang bisa. Kaya kasama din ang konsiderasyon ng gastusin sa diabetes plan ng doktor para sa inyo.

Ang pinaka-importante ay dapat sumasang-ayon ka sa plano ng doktor mo. Kung may pag-aalinlangan ka na di ka makakasunod sa plano ng doktor o meron kang tanong, dapat ay sabihin mo ito para makapag-adjust ang doktor. Halimbawa, may mga pasyente ako na nagtatrabaho sa call center. Kahit ipagpilitan ko na dapat bago mag-almusal ang pag-inom ng gamot ay hindi puwede dahil tulog siya sa araw. Kaya kailangang baguhin ang kanyang diabetes plan.

Ikaw, ano ang plano ni Dok sa diabetes mo?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.