Pagpapabunot ng Ngipin kung may Diabetes

By in Diabetes on October 29, 2017

Dok, may diabetes ako. Puwede ba akong magpabunot ng ngipin?

Ang sagot? Depende sa dentista ninyo. Kung mataas ang asukal sa dugo at sa tingin ng dentista ay makakahintay pa ang pagbunot ng ngipin nang dalawang linggo, mas mabuting ipagpaliban muna hanggang sa maayos ang asukal sa dugo. Kailangan ay maayos din ang blood pressure kung may altapresyon.

Kung emergency na ang kailangang gawin ng dentista dahil malala na ang kaso, halimbawa ay may impeksyon ang ngipin at maraming nana, puwedeng gawin na kaagad ang pagbunot ng ngipin kahit mataas ang asukal sa dugo. Mahirap din kasing pababain ang asukal sa dugo kapag may impeksyon at ang patuloy na mataas na asukal sa dugo ay magpapalala naman sa impeksyon.

Minsan ay hindi na lang sinasabi ng pasyente sa dentista na may diabetes siya, para magawa na lang kaagad ang pagbunot ng ngipin. Mas mabuting ipaalam sa dentista kung kayo ay may diabetes dahil minsan ibang klaseng anesthesia ang kailangang gamitin dahil baka magkaroon ng interaksyon sa mga ibang gamot ng pasyente. Puwede ring magreseta ng antibiotic ang dentista pagkatapos mabunot ang ngipin dahil sa may diabetes ang pasyente. Puwedeng bumagsak ang asukal sa dugo habang ginagawa ang pagbunot ng ngipin kaya karaniwan ay sa umaga ang schedule para maiwasan ito.

Kadalasan ay humihingi ng clearance ang dentista sa doktor ng pasyente kung puwede bang bunutan ng ngipin. Kailangan kasing i-assess ng doktor kung kontrolado ba ang diabetes at tingnan ang mga gamot na iniinom ng pasyente. Depende sa kaso ng pasyente, ang mga gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng aspirin, clopidogrel o warfarin na binibigay sa mga may diabetes (para hindi atakihin sa puso o ma-stroke) ay dapat itigil muna. Kung gaano katagal ititigil ang mga gamot na ito ay depende sa sitwasyon ng pasyente. Kailangan kasing balansehin ang peligro ng pagdurugo nang dahil sa pagbunot ng ngipin at ang tsansa na atakihin sa puso o ma-stroke naman ang pasyente dahil lumapot ang dugo. Minsan kailangan ding ibahin pangsamantala ang timing ng pag-inom ng gamot. Halimbawa, puwedeng mas maagang inumin ang gamot sa altapresyon (sa umaga imbes na sa hapon) bago gawin ang pagbunot ng ngipin para maiwasan na tumaas ang blood pressure habang nakasalang. May mga gamot sa diabetes na kailangan ipagpaliban o i-delay ang pag-inom (o pagturok, kung insulin) para maiwasan ang pagbagsak ng asukal sa dugo habang ginagawa ang pagbunot ng ngipin.

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.