Ano ang thyroiditis?

By in Goiter (Bosyo) on October 1, 2017

Kung may thyroiditis, ibig sabihin namamaga ang thyroid gland.  May tatlong yugto ang thyroiditis.

Sa unang yugto ay tumataas ang level ng thyroid hormones (T3, T4) sa dugo. Ito ang thyrotoxic phase. Ang thyroid ang siyang gumagawa ng thyroid hormones at sa loob nito nakaimbak ang mga thyroid hormones. Dahil namamaga ang thyroid sa sakit na thyroiditis, tumatagas ang thyroid hormones mula sa gland papunta sa dugo. Puwedeng tumagal ito nang ilang linggo o ilang buwan.

Pagkatapos ng pagtagas ng thyroid hormones mula sa thyroid gland nang ilang buwan ay puwede namang magkulang ang thyroid hormones, dahil naubos ang naimbak na thyroid hormones. Ito ang hypothyroid phase.

Mayroon ding euthyroid phase, kung saan normal na ang level ng thyroid hormones sa dugo.

Ito ang mga puwedeng pagkakasunod sunod ng mga yugto ng thyroiditis. Puwede kasing mauna o mahuli ang hypothyroid phase.

Thyrotoxic phase (mataas ang thyroid hormones) –> Hypothyroid phase (mababa ang thyroid hormones) –> Euthyroid phase (normal ang thyroid hormones)

Thyrotoxic phase (mataas ang thyroid hormones) –> Euthyroid phase (normal ang thyroid hormones) –>¬†Hypothyroid phase (mababa ang thyroid hormones)

Kailangan ng monitoring at regular follow-up sa doktor kung may thyroiditis, dahil iba ang gamutang ginagawa depende sa kung anong phase o yugto na ng thyroiditis.

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.