TSH: blood test para sa thyroid

By in Goiter (Bosyo) on September 14, 2017

Ang TSH ay short for Thyroid Stimulating Hormone. Ang TSH ay blood test para sa thyroid. Puwede itong ipagawa ng doktor na mag-isa o kasama ng ibang blood tests para sa thyroid tulad ng T3, T4 o FT3, FT4.

Pinapagawa ang blood test na TSH para –

  1. Malaman kung may problema sa thyroid
  2. Mamonitor kung tama ang dose ng levo-thyroxine sa mga taong umiinom nito para sa HYPOthyroidism
  3. Masubaybayan ang mga taong may HYPERthyroidism na umiinom ng gamot
  4. Makatulong sa pag-diagnose ng problema sa infertility (hindi magkaanak) ng mga babae

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.