ABC ng Diabetes

By in Diabetes on September 3, 2017

Para mapangalagaan ang diabetes, huwag kalimutan ang ABC.

A is for A1c (o HbA1c). Ito ang blood test para malaman kung maayos ba ang asukal sa dugo sa nakaraang tatlong buwan. Magtanong sa inyong doktor kung ano ang target A1c ninyo. Para sa karamihan, ito ay dapat na mas mababa sa 7%. Puwedeng mas mababa pa ang target A1c tulad ng 6.5% kung bata pa ang may diabetes at wala pang komplikasyon. Puwede ring mas mataas ang target na A1c, halimbawa 7.5% kung matanda na at maraming komplikasyon.

B is for Blood Pressure. Kung may diabetes, kasing importante din na maayos ang presyon ng dugo sa asukal sa dugo. Kapag kasi mataas ang blood pressure (o may altapresyon), tumataas ang peligro na atakihin sa puso, ma-stroke o magkaroon ng sakit sa bato (kidneys). Dapat sana ang blood pressure ay 140/90 o mas mababa pa.

C is for Cholesterol. Kapag mataas ang kolesterol sa dugo ay nakakadagdag din ito sa tsansa na atakihin sa puso o ma-stroke. Ang LDL cholesterol (bad cholesterol) ay dapat mas mababa sa 100 mg/dL.

Bakit importante ang ABC? Kumpara sa mga taong walang diabetes, ang mga taong may diabetes ay dalawa hanggang tatlong beses na mas mataas ang tsansa na atakihin sa puso o ma-stroke. Mas inaatake sa puso sa mas batang edad ang mga may diabetes. Mas matindi din at nakamamatay ang atake sa puso kung nangyayari ito sa may diabetes. Mas mataas din ang panganib na magkaroon ng sakit sa bato kung may diabetes. Bumababa ang tsansa na atakihin sa puso, ma-stroke at magkaroon ng sakit sa bato kung pangangalagaan ang ABC ng diabetes.

Para sa taong may diabetes, hindi lang dapat nakatuon ang pansin sa asukal sa dugo. Importante na mababa ang asukal sa dugo para makaiwas sa pagkabulag at pagkasira ng mga nerves. Pero kaakibat ng pagsasaayos ng asukal sa dugo, ay dapat ding bantayan ang blood pressure at cholesterol para humaba ang buhay ng may diabetes.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.