Mawawalan ba ako ng boses kung magpa-opera ako ng goiter?

By in Goiter (Bosyo) on August 13, 2017

Marami ang natatakot magpa-opera ng goiter dahil natatakot silang mawalan ng boses. Napakadalang lang nito mangyari kung magaling ang siruhano na mag-oopera.

Puwedeng maging paos ang boses pagkatapos ng operasyon para sa goiter. General anesthesia ang ginagawa kung inooperahan ang thyroid kaya may tubo na pinapadaan sa daanan ng hangin (wind pipe), kung saan nilalagay ang anesthesia. Puwedeng mamaga nang sandali ang daanan ng hangin dahil sa tubo kaya namamaos pagkatapos ng operasyon. Bumabalik din ang boses kapag nawala na ang pamamaga pagkatapos ng ilang araw.

May mga nerves sa tabi ng thyroid na puwedeng tamaan sa operasyon. Ang pagbabago sa boses ay depende sa kung anong nerve ang nadamay. Puwedeng magbago ang pitch ng boses. Ibig sabihin kung soprano ay baka hindi na kayang maabot ang matataas na nota tulad ng dati. Puwede ring humina ang boses kaya hindi na makasigaw. Minsan parang mabilis din mapagod sa pagsasalita at humihina ang boses. Puwede itong mangyari sa mga 5-10% ng mga kaso. Karamihan sa mga pagbabagong ito sa boses ay sumasauli din sa dati pagkatapos ng ilang linggo.

Kung anim na buwan na o higit pa at hindi pa rin bumabalik sa dati ang boses, maaaring permanente na ang mga pagbabagong ito. Sa kamay ng magaling na siruhano, 1% lamang ang tsansa na permanenteng mapinsala ang mga nerves na malapit sa thyroid. Magpatingin sa ENT na doktor para malaman kung ano ang mga puwede pang gawin para maayos ang boses.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.