Ano ang Gynecomastia?

By in Uncategorized on August 4, 2017

Ang gynecomastia ang medical term para sa paglaki ng suso ng mga lalaki. Puwedeng isa lamang o parehong suso ang lumaki.

Magpatingin sa doktor kung:
1. Mabilis lumaki ang suso

2. Mga dalawa hanggang tatlong pulgada (2-3 inches) ang lapad ng laman na nakakapa sa ilalim ng utong

3. Masakit ang suso

4. May bukol din sa bayag

5. Nag-aalala o nahihiya dahil dito

Puwedeng ang paglaki ng suso ng mga lalaki ay dahil lamang sa labis na pagtaba. Magpatingin sa doktor para maeksamen ang suso. Kung ito ay talagang gynecomastia, may makakapang pabilog na laman sa ilalim ng utong. Kung ito ay dahil sa taba lamang, ang buong suso ay malambot pati sa ilalim ng utong.

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.