Walang Regla?

By in Uncategorized on July 22, 2017

Ang babae ay masasabing may amenorrhea (medical term para sa walang regla) kung tatlong buwang sunod-sunod na hindi nagkakaregla. Amenorrhea din ang tawag kung ang babae ay edad 15 anyos pataas at hindi pa nagkakaregla.

Ang pinakamadalas na dahilan ng amenorrhea? BUNTIS! Pero marami pang ibang dahilan para mawalan ng regla ang isang babae – ang ilan dito ay dahil sa hormones, kaya minsan ay kailangan ng endocrinologist bukod pa sa obstetrician-gynecologist.

Kung may amenorrhea ay kailangang magpatingin sa doktor.
Ito ang mga puwedeng tanungin ng doktor sa inyo, ayon sa guide ng Mayo Clinic:

http://www.mayoclinic.org/…/preparing-for-your…/con-20031561

1. Kelan ka huling nagregla?

2. Nakikipagtalik ka ba (sexually active)?

3. May posibilidad ba na ikaw ay buntis?

4. Gumagamit ka ba ng pills o ibang paraan para hindi mabuntis?

5. Stressed ka ba?

6. Tumaba ka ba o pumayat kamakailan lang?

7. Gaano kadalas at katindi ka mag-exercise?

8. Meron ka bang mga ibang sakit?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.