Thyroid 101

By in Goiter (Bosyo) on June 6, 2017

Kapag may hinala na may problema sa thyroid, kasama sa pinapagawa ng doktor ang thyroid hormone tests: T3, T4 (minsan FT4) at TSH. And T3 at T4 ay thyroid hormones. Ang ibig sabihin naman ng TSH ay Thyroid Stimulating Hormone. Sa pamamagitan ng tests na ito ay masasabi kung ang pasyente ay:

  1. EUTHYROID. Ibig sabihin normal ang level ng thyroid hormones. Posibleng may bosyo o bukol sa thyroid ang pasyente pero normal ang thyroid hormone levels niya.
  2. HYPERTHYROID. Mataas ang level ng thyroid hormones, T3 at T4. Posibleng walang bukol sa leeg pero hyperthyroid.
  3. HYPOTHYROID. Mababa ang level ng thyroid hormones, T3 at T4. Puwedeng hypothyroid at may goiter. Puwedeng mag-hypothyroid kung umiinom ng gamot na pang-hyperthyroid at hindi nagpa-follow up kaya nasosobrahan na ng gamot. Puwede ring maging hypothyroid pagkatapos ng radioactive iodine (RAI), na gamot sa pagiging hyperthyroid. Kung naoperahan at natanggal ang buong thyroid, wala nang gland na gagawa ng thyroid hormones kaya nagiging hypothyroid din.

Mahirap mag-diagnose ng sarili kung may thyroid problem dahil may iba’t ibang klaseng sakit sa thyroid. Dapat din na tuloy tuloy ang pag-follow up sa doktor dahil ang level ng thyroid hormones ay mino-monitor at puwedeng mag-iba. Puwedeng magsimula na sobra ang thyroid hormones (HYPERthyroid) at pagkatapos ay maging kulang naman (HYPOthyroid).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.