Ano ang OGTT?

By in Diabetes on June 5, 2017

Ang OGTT ay ang Oral Glucose Tolerance Test. Ang test na ito ay ginagawa para sa mga buntis (para malaman kung may gestational diabetes). Kasama rin ito sa work-up para malaman kung may diabetes ang isang tao.

May dalawang klaseng OGTT: 100-gram at 75-gram. Ang 100-g OGTT ay para sa buntis dati. Pero ngayon kadalasan ay 75-g na rin ang ginagamit para sa mga buntis, tulad ng sa hindi buntis. Ang 75-gram ay patungkol sa dami ng glucose (asukal) na ginagamit sa test. Kaya pag sinabing 75-gram ay 75 grams ng glucose o asukal ang laman ng tubig na pinapainom sa pasyente.

Paano ginagawa ang OGTT? Kailangan ay nakafasting ang pasyente, o hindi kumain ng walong oras (puwedeng umabot ng 12 hours kung buntis). Pagdating sa laboratoryo ay kukuhanan ng fasting blood sugar ang pasyente. Pagkatapos ay ipapainom ang tubig na may asukal. Sobrang tamis nito! Minsan sumusuka tuloy ang pasyente. Naku, kapag sumuka ay kailangang ulitin muli ang test!  Kukuha ng ulit ng dugo isa at dalawang oras pagkatapos inumin ang matamis na tubig. Kaya sa kabuuan, ay tatlong beses kinukunan ng dugo kapag nagpapa-OGTT.

Magkaiba ang normal values para sa OGTT kung buntis at hindi buntis. Sa Pilipinas, lahat ng buntis ay dapat magpa-OGTT. Kahit hindi buntis, pinapagawa naman ang OGTT para makasigurado kung may diabetes kung ang fasting blood sugar (FBS) ay nasa borderline ang result o kahit na normal ang FBS pero mataas ang hinala na may diabetes ang isang tao.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.