Ano ang HbA1c target mo?

By in Diabetes on June 3, 2017

Kung may diabetes ka, malamang nag-request na ang inyong doktor na magpagawa ng HbA1c test. Nagkausap na ba kayo kung ano ang target HbA1c mo?

Ang normal na HbA1c ay 5.5% pababa. Pero hindi ito ang target HbA1c sa karamihan ng may diabetes dahil habang palapit sa 5.5% ay puwedeng mas malimit magkaroon ng hypoglycemia o pagkahilo nang dahil sa sobrang pagbagsak ng asukal sa dugo. Kaya ang HbA1c target ay pinagkakasunduan ng doktor at ng pasyente. Hindi puwedeng mataas pero hindi rin puwedeng sobrang baba.

Ayon sa American Diabetes Association, sa target HbA1c na mas mababa sa 7% ay maraming may diabetes ang makakaiwas sa mga komplikasyon ng diabetes. Kaya ito ang target para sa karamihan ng may diabetes.

Ang mas strict na HbA1c na target na 6.5% pababa naman ay puwedeng gamitin para sa mga bago lang nagkaroon ng diabetes, mga may diabetes na walang iniinom na gamot o metformin lamang ang iniinom, at mga may diabetes na mahaba pa ang buhay o walang sakit sa puso. Mas strict ang target para sa ganitong mga pasyente para maiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes. Pero dapat lang subukan ang ganitong mas mababa na HbA1c target kung kaya itong abutin nang hindi mahihilo ang pasyente dahil sa sobrang pagbagsak ng asukal sa dugo (hypoglycemia).

Kung ang pasyente ay malimit na nagkakaroon ng hypoglycemia (pagbagsak ng asukal sa dugo), may edad o hindi inaasahang mabubuhay nang matagal, may malalang komplikasyon ng diabetes o ibang malubhang sakit, o matagal nang may diabetes at hindi maabot ang target na asukal sa dugo kahit na marami nang gamot sa diabetes, puwedeng ang target HbA1c ay mas mababa sa 8% na lamang.

Alam mo ba kung ano ang HbA1c target mo? Kung hindi ay tanungin sa inyong doktor.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.