Anong nakita sa thyroid ultrasound?

By in Goiter (Bosyo) on January 21, 2017

Marahil nagtataka kayo kung bakit may nakapa na ang doktor na bukol sa thyroid (thyroid nodule) ay magpapagawa pa ng thyroid ultrasound. May ilang dahilan kung bakit kailangan ng thyroid ultrasound:

  1. Makikita sa thyroid ultrasound kung ang bukol ay solid (laman talaga) o may laman na tubig (cyst). May mga bukol na magkahalong solid at tubig (complex).
  2. May iba’t ibang hitsura ang mga bukol sa thyroid sa ultrasound. Puwedeng may makita dito na mga palatandaan na baka cancerous ang bukol. Hindi kayang masabi kung may kanser nga ang bukol sa pamamagitan lamang ng ultrasound, kaya kailangan pa rin ng fine needle aspiration biopsy (FNAB).
  3. Puwedeng makita sa ultrasound ang mga bukol sa thyroid na masyadong maliit pa at hindi pa nakakapa ng doktor.
  4. Puwedeng gamitin ang ultrasound para malaman ng doktor kung aling bukol ang tutusukin (kung maraming bukol) at kung saang bahagi ng bukol (kung may laman na tubig) ang tutusukin kapag ginagawa ang needle biopsy.
  5. Ginagamit din ang ultrasound para i-monitor kung lumalaki o lumiliit ba ang mga bukol sa thyroid.
Share

One thought on “Anong nakita sa thyroid ultrasound?

  1. 1

    Dok maaari bang bumalik sa dati ang mata ng taong may hyperthyroid?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.