#DiabetEskwela No. 2

By in Diabetes on January 15, 2017

Marami pa rin ang nalilito sa pagkakaiba ng type 1 at type 2 diabetes.

Sa type 1 diabetes ay hindi na gumagana ang pancreas. Hindi gumagawa ng insulin ang pancreas kaya ang may type 1 diabetes ay nangagailangan ng iniksyon ng insulin araw araw. Kung hindi makapag-iniksyon ng insulin, puwedeng biglang tumaas ang blood sugar ng may type 1 diabetes at mawalan ng malay.

Sa type 2 diabetes ay nakakagawa pa ng insulin ang pancreas pero kaunti na lang. May ilang dalubhasa sa diabetes ang nagsasabi na sa punto kung saan ang isang tao ay nalaman na may type 2 diabetes ay 50% na lamang ang natitirang pancreas na gumagana pa. May ilang dalubhasang ring nagsasabi na baka nga mas malala pa at 20% na lang ang gumagana sa pancreas.

Ang tamang sagot sa tanong ay C. Ang mga may type 2 diabetes ay puwedeng mangailangan na mag-iniksyon ng insulin.

May dalawang sitwasyon kung saan kailangang mag-iniksyon ng insulin ang may type 2 diabetes.

Pansamantalang pag-gamit ng insulin

  1. Kung ooperahan. Kasi bago gawin ang operasyon ay hindi pinapakain ang pasyente ng anim hanggang walong oras kaya hindi siya makakainom ng gamot. Kaya puwedeng lagyan ng insulin ang swero o iniksiyonan ng insulin ang pasyente kung tumataas ang asukal sa dugo.
  2. Kung buntis. Liban sa metformin, hindi pinahihintulutang gamitin ang mga tabletang gamot sa diabetes sa buntis. Dahil dito, nililipat muna pansamantala ang tabletang gamot sa insulin habang buntis.
  3. Kung kailangang bigyan ng steroids (halimbawa ay prednisone o hydrocortisone) at tumataas ang asukal sa dugo.  Lumalala kasi ang insulin resistance kapag naka-steroids ang pasyente. Karaniwan ay panandalian lamang ang pagbigay ng steroids kaya pansamantala rin lamang ang pangangailangan ng insulin.
  4. Kung may insulin resistance dahil sa sobrang timbang ay puwedeng mangailangan ng iniksyon ng insulin para makatulong sa tabletang gamot para sa diabetes. Kung magbabawas ng timbang, mag-eehersisyo at kakain nang tama ay puwedeng bumaba ang asukal sa dugo at posible pang matanggal ang iniksyon ng insulin.

Permanenteng pag-gamit ng insulin

  1. Kung umiinom na ng ilang klase ng tabletang gamot at hindi bumababa ang asukal sa dugo lalo na kung matagal nang may diabetes. Kung sa umpisa ng diabetes ay 50% na lang ng pancreas ang gumagana, patuloy ang pagkasira ng pancreas habang tumatanda. Puwedeng dumating sa punto na kulang na kulang na ang insulin na ginagawa ng pancreas kaya kailangan na ng iniksyon ng insulin.
  2. Kung nasira na ang bato (kidneys) dahil sa diabetes. Karamihan ng mga tabletang gamot para sa diabetes ay hindi na pinahihintulutang gamitin kapag mataas na ang creatinine at lalo na kung nagda-dialysis. Kaya kung tumataas ang asukal sa dugo, iniksyon ng insulin ang ginagamit para pababain ito.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.