Paano ginagawa ang biopsy sa thyroid?

By in Goiter (Bosyo) on October 7, 2016

Kung may bukol sa thyroid, puwedeng mag-rekomenda ang doktor ng biopsy. Ang tawag dito ay FNAB o fine needle aspiration biopsy. Ibig sabihin manipis na karayom ang gagamitin para kumuha ng kaunting tissue sample sa thyroid. Kadalasan gauge 25 ang karayom. Makikita kung gaano kanipis ang karayom na ito sa larawan kaya huwag matakot. Dahil manipis ang karayom, napakaliit din ng panganib na kumalat ang kanser (kung cancerous nga ang bukol) sa dadaanan ng karayom. Malimit itong binabanggit sa akin ng mga pasyente. Noong araw kasi ay mas posible iyon dahil mas malalaki ang karayom na ginagamit. Pero ngayon ay manipis na ang karayom na ginagamit kaya huwag mag-alala. Mas mainam na magawa ang biopsy para malaman kung anong klase ang bukol sa thyroid.

Hindi kailangang ma-admit sa ospital para sa thyroid FNAB dahil puwede itong gawin sa klinika lang. Kadalasan ay hindi na kailangan ng local anesthesia dahil ang kirot na dulot nito ay maihahambing lamang sa pagkuha ng dugo sa braso. Kayang gawin ang biopsy na kakapain lamang ng doktor ang bukol o minsan nangangailangan din ng ultrasound para mas makita kung saang bahagi ng bukol kukuha ng sample. Halimbawa kung ang bukol ay magkahalong tubig at laman, ginagamit ang ultrasound para ang makuhanan ng sample ay yung solid na bahagi o yung laman. Mas mataas kasi ang peligro ng kanser sa solid na bahagi ng bukol. Kung ang bukol sa thyroid ay cyst, ibig sabihin ay tubig ang laman nito. Sa pamamagitan ng aspiration o ang pagsipsip ng tubig sa bukol gamit ang karayom, puwedeng lumiit ang cyst.

Pinapahiga ang pasyente para gawin ang biopsy pero kaya rin itong gawin nang nakaupo ang pasyente. Ang pinakaimportanteng instruction ng doktor na dapat tandaan sa biopsy ay kapag nakatusok na ang karayom sa leeg, huwag lulunok. Kapag lumulunok kasi ay umaakyat baba ang thyroid. Kaya dapat huwag lumunok habang nakatusok ang karayom sa thyroid para hindi ito mawala sa lugar. Huwag ring uubo.

Pagkatapos ng biopsy ay simpleng band aid lang ang kailangan sa pinagtusukan. Wala kasing hiwang gagawin kaya hindi rin kailangan ng tahi.

Ang laman na makukuha sa biopsy ay nilalagay sa glass slides at pinapadala sa pathologist. Puwedeng magpagawa ng FNAB sa endocrinologist, surgeon, ENT o pathologist pero ang pathologist ang nagbabasa nito. Ang mga posibleng result ng biopsy ay:

  1. benign (hindi kanser)
  2. malignant (kanser) – puwedeng papillary cancer o follicular cancer
  3. nondiagnostic or insufficient – ibig sabihin ay walang nakuhang laman o sobrang konti ang laman na nakuha kaya hindi mabasa kung kanser o hindi. Kailangang ulitin ang biopsy.
  4. suspicious for malignancy – pinagdududahang kanser pero hindi tiyak
  5. follicular neoplasm o atypia of unknown significance – hindi alam kung kanser at kailangan ng karagdagang pagsisiyasat

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.