Aling mga bakuna ang kailangan ng may diabetes?

By in Diabetes on September 28, 2016

May mga sakit na kapag dumapo sa may diabetes ay mas nagiging malala o madaling magkaroon ng komplikasyon. Dahil dito, may mga bakuna na nararapat para sa mga may diabetes. Magtanong sa inyong doktor kung angkop ang mga sumusunod na bakuna para sa inyo.

  1. INFLUENZA (flu) vaccine kada taon. Hindi ito puwede para sa mga may allergy sa itlog.
  2. HEPATITIS B vaccine
  3. PNEUMOCOCCAL vaccine para sa pneumonia. Para sa mga taong edad 50 years old pataas.
  4. HERPES ZOSTER vaccine. Hindi ito puwede sa buntis at sa mahina ang immune system tulad ng may HIV o tumatanggap ng chemotherapy.

Maaaring magkaroon ng mild reaction sa bakuna tulad ng: pamumula, pagsakit o pamamaga ng balat kung saan tinurok ang bakuna, sinat, pagsakit ng ulo, pananakit ng muscles at kasukasuan (joints).

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.