Ano ang normal blood sugar para sa buntis?

By in Diabetes on July 19, 2016

Ang blood test na ginagawa para sa buntis para malaman kung may gestational diabetes o diabetes ng pagbubuntis ay ang 75-g oral glucose tolerance test (OGTT).

Sa pagbubuntis, mas karaniwang tumataas ang asukal sa dugo pagkatapos kumain. Kaya puwedeng may hindi ma-diagnose na may gestational diabetes kung tanging fasting blood sugar (FBS) lang ang kukunin. Sa OGTT ay pinapainom ng matamis, karaniwan ay parang orange na nasa bote na naglalaman ng 75 g ng asukal (glucose). Sa ibang ospital na wala nito, ay tinitimplahan ng kalamansi ang 75 g na asukal na tinunaw sa tubig.

Kailangang mag-fasting ng sampung oras at hindi hihigit sa 16 oras bago magpa-OGTT. Kukuha ng blood sample nang tatlong beses – fasting, isang oras at dalawang oras pagkatapos painumin ng tubig na may 75 g ng asukal (glucose). Kailangang mainom ng buntis ang lahat ng tubig na matamis sa bote sa loob ng limang minuto. Kapag sumuka ang buntis ay kailangang ulitin ang testing.

Habang naghihintay para makuhanan ng dugo pagkatapos ng isa at dalawang oras, ay dapat na tahimik lang nakaupo ang buntis. Kung lalakad man ay dapat mahinay lamang dahil makaka-apekto ito sa resulta ng test.

Nalilito minsan ang mga pasyente dahil may dalawang guideline na sinusunod sa Pilipinas para mag-diagnose ng gestational diabetes. Magkaiba ang sinusunod ng endocrinologists at ng obstetricians. Pero kahit alin dito ay puwedeng gamitin para maka-diagnose ng gestational diabetes.

Para sa mga endocrinologists, ang normal na results ay dapat mas MABABA sa 92 sa fasting, 180 sa 1 hour at 153 sa 2 hours. Para naman sa mga obstetricians, ang normal na results ay dapat mas MABABA sa 92 sa fasting at 140 sa 2 hours. Ang mga numerong ito ay nasa units na mg/dL. Kung ang result ninyo ay nasa mmol/L, i-multiply sa 18 ang mga numero para ma-convert. Halimbawa ang 10 mmol/l x 18 ay 180 mg/dL.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.