Mga Dapat Malaman Pagkatapos ng RAI Para sa Hyperthyroidism

By in Goiter (Bosyo) on June 18, 2016

Ang dose ng RAI para sa hyperthyroidism ay mas mababa doon sa binibigay para sa thyroid cancer kaya pagka-inom ng RAI ay nakakauwi rin kaagad ang pasyente. Sa Pilipinas, hindi kailangang ma-confine sa ospital kung ang dose ng RAI na natanggap ay mas mababa sa 15 mci.

Dahil ang pasyente ay tumanggap ng RAI, siya ay may radiation sa katawan at puwedeng ma-expose ang kaniyang mga kasama sa bahay. Ito ang mga pinagbabawal sa pag-uwi:

  1. Paglapit sa mga bata at buntis
  2. Sex
  3. Pagtulog sa kama na may katabi
  4. Paggamit ng kutsara, baso o pinggan na ginamit ng pasyente
  5. Paggamit sa banyo na ginamit ng pasyente. Kung hindi ito maiiwasan, dapat ay i-flush ang kubeta nang ilang ulit para siguraduhing bumaba na ang ihi ng pasyente sa bowl.

Gaano naman katagal itong gagawin? Depende po sa dose ng RAI na natanggap ayon sa American Thyroid Association. Para sa nakatanggap ng RAI na 10 mci pababa, bawal matulog nang may katabi nang tatlong araw at 15 days kung ang magiging katabi sa pagtulog ay buntis o bata. Kung tumanggap ng 15 mci RAI pababa, bawal matulog nang may katabi nang anim na araw at 18 days kung ang magiging katabi sa pagtulog ay buntis o bata. Sa pagtulog kasi ay sobrang lapit sa isa’t isa at mahaba ang oras. Pero sa umaga na hindi naman ganito kalapit ang ibang mga tao, puwedeng sundin ang mga pinagbabawal gawin nang hanggang isang linggo. Sa Europa ay mas strict kaya kailangang sundin ang isolation nang 2 weeks para sa 10 mci at 3 weeks kung 15 mci. Mas matagal na kailangang sundin ang mga alituntunin kung RAI para sa thyroid cancer dahil mas mataas ang mga dose na ginagamit dito mula 30 mci hanggang 200 mci.

Para sa kababaihan, iwasang magbuntis sa loob ng anim na buwan pagkatapos ng RAI. Kung sakaling mabuntis ay huwag mag-alala dahil maliit lang ang tsansa na magkaroon ng problema ang batang pinagbubuntis.

Pagkatapos ng RAI ay kailangan ng monitoring kung ang pasyente ay magtutuloy sa HYPOthyroidism. Sinisira kasi ng radioactive iodine (RAI) ang thyroid – puwedeng lumiit ang dating malaking bosyo o tuluyang matunaw. Kaya mula sa sobrang produksyon ng T3 at T4 sa HYPERthyroidism ay nagiging HYPOthyroid naman na kulang sa T3 at T4. Kung sakaling maging HYPOthyroid ay kailangang uminom ng kapalit na thyroid hormone tablets. Kaya pagkatapos ng RAI ay dapat mag-check ng T4 kada 4 hanggang anim na linggo o mas madalang depende sa resulta. Ang TSH ay dapat ding i-check kada anim na buwan o kada taon. Puwede kasing magkaroon pa rin ng HYPOthyroidism kahit ilang taon na ang makalipas pagkatapos ng RAI.

 

 

 

 

 

 

Share

2 thoughts on “Mga Dapat Malaman Pagkatapos ng RAI Para sa Hyperthyroidism

  1. 1

    Pwede bang mag pa RAI ang buntis

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.