Umiinom ka ba ng soft drink?

By in Diabetes on May 11, 2016

Sa Amerika ay naglunsad ng kampanya ang isang soft drink company kung saan mga lyrics ng kanta o pamagat ng kanta ang inilalagay sa label ng bote. Nais ng Berkeley Media Studies Group na naglathala ng larawan na ito na magbigay babala tungkol sa masamang epekto ng labis na asukal na nasa softdrink. Kaya pinili nila ang mga kanta tulad ng “Killing Me Softly” o “Toxic” ang ilagay sa bote.

Matagal nang sinasabi ng mga experts na ang pag-inom ng soft drink ay may masamang epekto sa katawan dahil sa sobrang daming asukal na laman nito. Ang isang 12-oz can ng regular softdrink ay may 39 grams of total sugar o 9 1/3 na kutsarita ng asukal. Hindi mo mababasa ang salita na sugar sa label ng softdrink. Ang nakalagay sa label ay high fructose corn syrup na ginagamit pangpatamis sa soft drink. Kaya dapat alamin kung paano mahahanap ang mga nakatagong asukal sa label. Halimbawa kung nakalista sa ingredients ang mga sumusunod: sucrose, maltose, dextrose, glucose, lactose, galactose, cane juice, dextrin, maltodextrin, buttered syrup, malt syrup at iba pa.

Ang rekomendasyon ng American Heart Association para sa asukal –

  1. 3-4 teaspoons (kustsarita) para sa mga bata
  2. 5 teaspoons para sa mga babae
  3. 8-9 teaspoons para sa mga lalaki

Kaya kahit isang can lang ng softdrink ang inumin ay sosobra ito sa rekomendasyon.

Kung ikaw ang maglalagay ng pamagat ng kanta o lyrics nito sa bote, bilang babala sa masamang epekto ng soft drink sa katawan, ano ang ilalagay mo? Mag-iwan ng comments.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.