Low blood pressure o anemic?

By in Altapresyon on February 20, 2016

Dok 90/60 lang palagi ang blood pressure ko, low blood, kaya umiinom ako ng ferrous sulfate. OK ba ‘yun? Anemic daw ako Dok, pero kapag nagpapa-BP ako 110/70 naman. Ito ang ilan sa mga karaniwang tinatanong sa akin ng mga pasyente kaya naisipan kong ipaliwanag ang pagkakaiba ng anemia sa blood pressure.

Ano ang anemia? Ang anemia ay ang pagkonti ng red blood cells o ang pagbaba ng hemoglobin sa katawan. Ang dugo natin ay may likido na parte – ito ang tinatawag na serum. Sa serum lumalangoy ang mga red blood cells habang dumadaloy ang dugo sa ating mga ugat. Sa loob ng red blood cells natatagpuan ang hemoglobin, isang protina na nagbibigay ng kulay pula sa red blood cells. Kung halimbawa ay dinudugo ka, nababawasan ang red blood cells sa katawan. Kapag nagpagawa ang doktor ng blood test na ang tawag ay COMPLETE BLOOD COUNT, makikita na mas mababa sa normal ang red blood cell count at ang hemoglobin. Ito ang tinatawag na anemia.

Maraming puwedeng dahilan ang anemia tulad ng pagdurugo, hindi gumagana ang bulalo (bone marrow) kaya hindi gumagawa ng bagong dugo, kakulangan ng iron o bitamina sa katawan, o mga red blood cells na pumuputok o sinisira ng sariling immune system ng katawan. Ang karaniwang mga sintomas ng anemia ay madaling mapagod, nahihilo, hinihingal, namumutla, pagsikip ng dibdib at mabilis na pagtibok ng puso. Ang red blood cells kasi ang nagdadala ng oxygen sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Kaya kung konti ang red blood cells ay nagkukulang din sa oxygen kaya madaling mapagod, hingalin o mahilo. Ang normal hemoglobin sa mga lalaki ay 13.5 mg/dL at 12 mg/dL para sa mga babae.

Ano naman ang blood pressure? Ang blood pressure ay sukat ng presyon sa mga ugat sa pagtibok at pagpuno ng dugo ng puso. Kapag tumibok ang puso, ito ang systole kung saan aktibong nilalabas ng puso ang dugo (parang pump) papunta sa ibang parte ng katawan. Pagkatapos nito ang diastole kung saan kailangang mapuno muna ulit ng dugo ang puso. Kung ang blood pressure ay 120/80, yung unang numero na 120 ang systolic at ang 80 yung ikalawang numero ang diastolic pressure. Ayon sa American Heart Association, ang normal na blood pressure ay mas mababa sa 120/80 mm Hg. Pre-hypertensive o malapit nang maging hypertensive kung 120-139 over 90-99. Hypertension Stage 1 kung 140-159 over 90-99. Hypertension Stage 2 kung 160 over 100 at mataas pa.

Balikan natin ang mga tanong. Dok 90/60 lang palagi ang blood pressure ko, low blood, kaya umiinom ako ng ferrous sulfate. OK ba ‘yun? Hindi ibig sabihin na dahil 90/90 ang blood pressure ay kulang ka na sa red blood cell count o mababa ang hemoglobin. Kaya huwag basta uminom ng ferrous sulfate para dito. Anemic daw ako Dok, pero kapag nagpapa-BP ako 110/70 naman. Puwede pong mababa ang hemoglobin o red blood cell count pero normal pa ang blood pressure, lalo na po kung mild pa lang ang anemia. Bumabagsak lang ang blood pressure kung sobrang konti na talaga ang dugo sa katawan.

 

 

 

Share

2 thoughts on “Low blood pressure o anemic?

  1. 1

    90/60 po ang bp ko.Nahihilo ako masakit ulo animec po un

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.