Kailangan ko ba ng glucometer?

By in Diabetes on February 3, 2016

Ang glucometer o glucose meter ay isang maliit na makina na pangsukat ng asukal sa dugo. May kasama itong lancing device – parang ballpen ang hitsura na may karayom na pangtusok sa daliri para makakuha ng isang patak ng dugo. Ang patak ng dugo ay nilalagay sa strip na nilalagay naman sa glucometer para basahin kung ano ang level ng asukal sa dugo. Ang glucometer ay ginagamit ng mga taong may diabetes para masubaybayan ang kanilang asukal sa dugo sa bahay.

Sino ang dapat gumamit ng glucometer? Ayon sa Philippine Clinical Practice Guideline for diabetes, required ang mag-self-monitor ng asukal sa dugo ang mga –

  1. May diabetes na gumagamit ng insulin
  2. May diabetes at umiinom ng tableta na puwedeng sumobrang baba ang asukal sa dugo (hypoglycemia)

Gaano kadalas dapat mag-check ng asukal sa dugo gamit ang glucometer?

  1. Nag-iiniksyon ng insulin nang dalawang beses  sa isang araw o higit pa: Mag-check ng asukal sa dugo nang tatlong beses o higit pa sa isang araw. Ang puwedeng mga oras ng pag-check ay bago kumain, dalawang oras pagkatapos kumain at bago matulog. Puwede ring mag-check ng asukal sa dugo kung may sintomas na pagkahilo, pagsakit ng ulo, panghihina, pagpapawis nang malamig o iba pang senyales na bumabagsak ang asukal sa dugo.  Kung bumabagsak ang asukal sa dugo sa madaling araw, paminsan-minsan ay mag-check din nang alas dos o alas tres ng umaga. Kung magmamaneho ay dapat mag-check muna ng asukal sa dugo lalo na kung malimit bumabagsak ang asukal sa dugo.
  2. Isang insulin injection at umiinom din ng tableta para sa diabetes na may mataas na HbA1c (hindi kontrolado ang diabetes): Mag-check ng asukal sa dugo nang dalawang beses sa isang araw o higit pa. Ang puwedeng mga oras ng pag-check ay bago kumain at dalawang oras pagkatapos kumain.
  3. Pasyenteng kontrolado ang diabetes: Mag-check ng asukal sa dugo isa o dalawang beses sa isang linggo. Ang puwedeng mga oras ng pag-check ay bago kumain, dalawang oras pagkatapos kumain at bago matulog.
  4. Lahat ng may diabetes kung may sakit o mag-eehersisyo o habang naglalakbay: Mag-check ng asukal sa dugo tatlong beses sa isang araw.

Magtanong sa inyong doktor kung kailangan ba ninyong gumamit ng glucometer. Magtanong din kung ano ang mga numerong dapat makita sa glucometer. Depende ito sa target na ise-set ng doktor. Halimbawa, puwedeng sabihin ng doktor na dapat ang asukal sa dugo ay nasa pagitan ng 90-130 mg/dL (5-7.2 mmol/L) bago mag-almusal at nasa pagitan naman ng 140-180 mg/dL (7.8-10 mmol/L) dalawang oras pagkatapos kumain.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.