Mga Dapat Itanong sa Doktor Kung May Type 2 Diabetes

By in Diabetes on January 30, 2016

Maiksi lang ang panahon para makausap ang doktor sa klinika. Kung may type 2 diabetes ka, ano ang mga dapat na itanong sa doktor? Ang listahang ito ay sinalin ko sa Filipino mula sa Mayo Clinic – Type 2 Diabetes: Preparing for Your Appointment.

GLUCOSE MONITORING

 1. Gaano kadalas ba dapat mag-monitor ng asukal sa dugo?
 2. Ano ang target kong resulta ng asukal sa dugo?
 3. Paano ko magagamit ang resulta ng asukal sa dugo para mas maisa-ayos ko ang aking diabetes?

LIFESTYLE CHANGES

 1. Anong mga pagbabago ang kailangan kong gawin sa aking mga kinakain?
 2. Paano magbilang ng carbohydrates sa pagkain?
 3. Kailangan ba akong makipagkita sa isang dietitian para matulungan ako sa pagpaplano ng aking mga kinakain?
 4. Anong klaseng ehersisyo ang kailangan kong gawin araw araw?

MEDICATIONS

 1. Kailangan ba akong uminom ng gamot? Anong klaseng mga gamot at magkano ang mga ito?
 2. Kailangan ko bang inumin ang gamot sa isang partikular na oras?
 3. Kailangan ko bang gumamit ng insulin?
 4. Mayroon akong mga ibang sakit. Ano ang magandang gawin para dito?

COMPLICATIONS

 1. Ano ang sintomas at senyales ng mababang asukal sa dugo?
 2. Ano ang mga dapat gawin para sa mababang asukal sa dugo?
 3. Ano ang sintomas at senyales ng mataas na asukal sa dugo?
 4. Kelan dapat magpatest para sa ketones at paano gawin ito?

MEDICAL MANAGEMENT

 1. Gaano kadalas kailangang magmonitor para sa mga komplikasyon ng diabetes? May mga espesyalistang doktor ba na kailangan akong magpatingin?
 2. Saan ako puwedeng lumapit kung nahihirapan ako na makabili ng mga pangangailangan ko sa diabetes?
 3. May mga brochure o handout ba na puwede kong iuwi at basahin? May mga marerekomenda ka bang websites?

Huwag matakot magtanong sa inyong doktor. Puwede ring ilista ang inyong mga katanungan bago pumunta sa doktor. Sa ganitong paraan ay mayroon kang puwedeng basahin kapag kaharap na ang doktor at maiwasan na may makalimutang itanong sa kanya. Huwag ring mahiya na isulat kung ano ang sinasabi ng doktor para matandaan mo ang mga habilin niya kahit nakauwi na.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.