Nakakasira ba ng atay ang gamot sa kolesterol?

By in Kolesterol on January 20, 2016

Mataas ba ang kolesterol mo? Malamang ay niresetahan ka ng doktor ng gamot na statin para bumaba ang kolesterol. Ang statin ay pangpababa ng “bad cholesterol” o LDL. Ang mataas na LDL ay maaaring mauwi sa pagbara ng mga ugat sa puso at utak at maging sanhi ng heart attack at stroke. May iba’t ibang klaseng statin tulad ng simvastatin, atorvastatin at rosuvastatin. Maraming pasyente ang natatakot uminom nito dahil sa takot na masira ang kanilang atay.

Puwede pong tumaas nang kaunti ang liver enzymes na ALT (SGPT) minsan kapag umiinom ng statin. Tatlong porsyento (3%) lamang ng umiinom ng statin ang tumataas ang ALT (SGPT). Karamihan dito ay hindi naman sobra ang tinataas ng ALT at kalaunan ay bumabalik din sa normal na level. May kakaunting pasyente na tumataas ng tatlong beses o higit pa sa normal ang ALT.  Dahil dito ay nagte-test ang doktor ng ALT bago magsimulang uminom ng statin ang pasyente at mga ilang linggo pagkatapos uminom para ma-monitor ito.  Kung sakaling sumobrang taas ang AST at ALT sa pag-inom ng statin ay puwedeng itigil ito pansamantala ng doktor o ilipat sa ibang gamot.

Ang posibilidad na masira ang atay ng dahil sa statin ay 1 in 100,000 at 1 in 1,000,000 ang posibilidad na magkaroon ng liver failure dahil sa statin. Napakadalang nito at pareho lang ang risk o peligro para sa mga taong hindi umiinom ng statin.

Ayon po sa US FDA, ang pinsala sa atay nang dahil sa statin ay sobrang bihirang mangyari.  Ang payo ng FDA – kung umiinom ng statin, magkonsulta kaagad sa doktor kung sumakit ang tiyan, mawalan ng ganang kumain, kulay tsaa ang ihi o kung manilaw ang mata o balat.

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.