Tigre ba ang diabetes?

By in Uncategorized on January 13, 2016

Noong 2009, si William “Lee” Dubois ay sumulat ng isang libro na ang pamagat ay “Taming the Tiger: Your First Year with Diabetes.” Libre ito sa internet kung gusto ninyo itong basahin.

Sa librong ito, inihalintulad ni Lee ang diabetes sa isang tigre. Sabi niya, Puwede bang magkaroon ng alagang tigre? Oo, basta aalagaan mo ito nang mabuti. Dahil kung hindi, papatayin ka nito.

Can you have a pet tiger? Sure. So long as you feed it well, groom it, and never turn your back on it, you can coexist with a tiger in your living room. But if you neglect the tiger, starve it, turn your back on it—the tiger
will pounce on you and tear you to shreds.

Diabetes is the tiger. Feed it right. Take care of it right. And the two of you will live just fine together.

If you let diabetes run wild, it will kill you. At the same time, I promise you that it’s possible to live for a very long time with diabetes.

Nananakot ba si Lee? Hindi naman. Pero sang-ayon ako kasi isa itong paraan para mapagbigay-alam sa mga may diabetes na seryosong sakit ito. Minsan kasi ay binabale wala ng iba.

May mga taong hindi sang-ayon sa paghahalintulad ni Lee sa tigre ang sakit na diabetes. Imbes daw na mahimok ang mga may diabetes na pangalagaan ang kanilang sarili ay baka ma-discourage lamang sila. Bilang doktor, naghahanap rin ako kung ano ba ang tamang analogy na gagamitin para mapaliwanag ang diabetes. May diabetes ka ba? Para sa iyo, paano mo isasalarawan ang diabetes?

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.