Four steps to control your diabetes

By in Diabetes on January 13, 2016

Ang National Institutes of Health, CDC, National Diabetes Education Program at Department of Health & Human Services USA ang naglabas ng dokumento na ito: Four Steps to Control Your Diabetes. For Life.

Ano ang apat na hakbang?

  1. Pag-aralan kung ano ang diabetes.
  2. Alamin ang inyong ABC ng diabetes. A ay ang A1c. B ay blood pressure. C ay cholesterol.
  3. Panagutan ang inyong diabetes.
  4. Mag-follow up nang regular sa mga doktor para maiwasan ang mga komplikasyon.

Sang-ayon ako sa apat na hakbang na ito.

Pag-aralan kung ano ang diabetes. Paano mo mapapangalagaan ang sarili mo kung hindi mo naiintidihan ang sakit mo? Magtanong sa inyong doktor. Magbasa tungkol sa diabetes. Maghanap ng impormasyon tungkol sa diabetes sa internet.

Alamin ang inyong ABC ng diabetes. Kapag may bagong pasyente ako sa clinic ay kasama rin ito sa mga tinatanong ko. Ano po ang huling HbA1c ninyo? Alam ninyo po ba  ang ibig sabihin ng A1c? Pinalitan po ba ng doktor o inakyat ang dosage ng gamot ninyo nang dahil sa result ng A1c ninyo. Nagpapa-blood pressure po ba kayo? Ano ang kadalasang BP ninyo? May iniinom po ba kayong gamot para sa blood pressure? May resulta po ba kayo ng huling cholesterol profile ninyo? May iniinom po ba kayong gamot para sa cholesterol? Ang diabetes ay hindi lamang tungkol sa asukal sa dugo. Sa katunayan, madalas ay hindi yung pagtaas ng asukal sa dugo ang nakamamatay sa pasyente kung hindi heart attack at stroke na nangyayari kung hindi kontrolado ang blood pressure at cholesterol.

Panagutan ang inyong diabetes. Ikaw ang may diabetes kaya ikaw rin ang in charge sa diabetes mo. Ang mga doktor ay tumutulong lamang sa iyo sa pagbibigay ng gamot at payo. Sa huli, ikaw rin ang masusunod kung susundin mo ang mga payo para sa wastong pagkain, ehersisyo at pag-inom ng gamot.

Mag-follow up nang regular sa mga doktor para maiwasan ang mga komplikasyon. Sabi nila ang diabetes ay moving target. Ibig sabihin puwedeng ngayon ay nasa target ka na blood sugar, blood pressure at cholesterol para sa susunod na buwan ay hindi na ulit. Kaya kailangan ng regular follow-up para mabantayan ang mga ito. Sa follow-up din ay mino-monitor kung nagkakaroon ka na ng komplikasyon sa diabetes. Dapat ay nagpapatingin sa mata minsan sa isang taon.  Tinitingnan kung may protina sa ihi na puwedeng unang senyales ng problema sa bato. Nagpapagawa rin ng ECG kada taon para mabantayan ang puso. Maraming may diabetes kasi ang may “silent ischemia.” May bara sa mga ugat sa puso pero walang nararamdaman hanggang sa atakihin na lang sa puso.

4 steps. Kaya mo ‘yan!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.