TV at Exercise

By in Uncategorized on January 12, 2016

TV at exercise, ha?! Hindi ba kapag nanonood ng TV ay nakaupo lang (o minsan nga nakahiga pa) kaya paano makakapag-ehersisyo?

May tatlong paraan kung paano makakapag-ehersisyo habang nanonood ng TV.

Una, tumayo at lumakad sa inyong sala (puwede ring mag-jumping jacks) tuwing commercial break. May nagsasabi na sa bawat oras ng TV programming, sampung minuto nito ay commercials. Sayang din yun! Sampung minuto ng exercise sa bawat oras ng panonood ng TV.

Pangalawa, mag-imbento ng exercise na gagawin kung may pangyayaring inaasahang maganap sa drama o pelikulang pinapanood. Tapos na ang Marimar sa TV ngayon, pero ang isang halimbawa ay tuwing magkakatinginan si Sergio at Marimar ay dapat lumundag ng tatlong beses. Puwede ring jogging in place tuwing lalabas si Fulgoso. Bahala na kayong mag-isip ng exercise na dapat gawin. Magkakatuwaan ang pamilya dito at makakapag-exercise pa.

Ikatlo ay planuhin na talagang mag-exercise¬† habang nanonood ng TV. Halimbawa, ilagay ang stationary bike sa harap ng TV at magbisikleta habang nanonood. Puwede ring umupo sa malaking exercise ball. Suggestion ‘yan ng isang professor sa UP College of Human Kinetics. Sa opisina nga daw nila ay walang upuan at puro exercise balls lang ang puwedeng upuan. Ang hirap kaya upuan ang bola kasi gumugulong ito. Para mapanatili ang bolang nakatigil ay kailangang gamitin ang ating core muscles kaya parang exercise na rin ito kahit nakaupo lang. Pampaganda na rin ng posture ito at kailangang straight body kapag nakaupo sa bola.

active-18975_1920

 

May iba pa ba kayong suggestions kung paano tayo puwedeng mag-exercise habang nanonood ng TV?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.