Ihi ka ba nang ihi?

By in Diabetes on January 12, 2016

Ihi ka ba nang ihi? Baka diabetes na ‘yan!

“Ang salitang “diabetes” sa Greek language ay “siphon” o tubo. Sa sakit na diabetes kasi parang tubo lang ang katawan ng tao – ang tubig na iniinom ay nilalabas din sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Tinatapon kasi ng katawan ang sobrang asukal sa dugo sa ihi, at sumasama ang tubig sa asukal. Kaya ang pasyente ay ihi nang ihi. Sa kakaihi ay nauuhaw kaya inom din nang inom ng tubig. Paikot-ikot lang, iinom tapos iihi din. Ganyan ang nangyayari kapag hindi kontrolado ang diabetes at mataas ang asukal sa dugo. Kaya ang madalas na pag-ihi (POLYURIA) at  palaging nauuhaw (POLYDIPSIA) ay mga sintomas ng diabetes. Kadalasan ay nawawala ito o naiibsan kapag umiinom na ng gamot o nagda-diet at exercise na, kasi bumababa na rin ang asukal sa dugo.

Ang salitang “mellitus” naman ang ibig sabihin ay “honey” o “sweetened.” Kasi nga ang ihi ng may diabetes ay matamis. Noong unang panahon ay ganyan pa nga nalalaman kung may diabetes – tinitikman ng doktor ang ihi! Buti na lang ngayon, puwedeng magpa-urinalysis na lang.

Ang tawag naman sa pagkakaroon ng asukal (glucose) sa ihi ay “glucosuria” o “glycosuria.” Sinasala po ng mga bato (kidneys) ang dugo. Ang asukal ay kailangan ng katawan kaya ina-absorb ito ng bato, at ang mga basura sa dugo ay tinatapon na sa ihi. Pero may limit lang ang kayang i-absorb ng kidneys. Kapag ang asukal sa dugo ay lumagpas na sa 180 mg/dL ay hindi na ito maa-absorb ng kidneys kaya lumalabas na ang asukal sa ihi. May sumasamang tubig sa asukal kaya dumadami tuloy ang ihi.

Di ba sabi nga nila, buti pa ang langgam alam! Kung nilalanggam ang salawal o ang ihi sa toilet bowl, magpatingin kaagad sa doktor at baka diabetes na ‘yan.

Kadalasan mas napapansin kung ihi nang ihi kung gabi. Nakakaistorbo kasi ito sa pagtulog kung kailangang bumangon nang dalawang beses o higit pa sa gabi para lang umihi. Kaya tinatanong din ito ng doktor dahil puwede rin itong sintomas ng diabetes o mataas na asukal sa dugo. Ang tawag po sa malimit na pag-ihi sa gabi ay “nocturia.”

Hindi po lahat ng madalas umihi o ihi nang ihi sa gabi ay dahil sa diabetes na. Marami pong ibang puwedeng dahilan tulad ng kung buntis, kung may impeksyon sa ihi o kung may problema sa prostate sa mga lalaki. Ang mahalaga ay kung nakakaramdam nito, ay kumonsulta sa doktor para malaman ang dahilan at kung mayroong kailangang gamutin.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.