Magpapa-opera ka ba?

By in Diabetes, Goiter (Bosyo), Pituitary on January 8, 2016

Magpapa-opera ka ba? Ano ang mga dapat mong tanungin at malaman?

Ako ay isang internist kaya nakakatanggap ako ng referral sa mga surgeon para magbigay ng pre-operative evaluation. Minsan napapansin ko na hindi lubos na naiintindihan ng pasyente ang operasyon na gagawin sa kanya. Ang American College of Surgeons ay may listahan ng 1o Questions to Ask Before Having An Operation. Sinalin ko ito sa Tagalog para sa inyo.

 

 1. Bakit kailangan ang operasyon na ito?
 2. Paano gagawin ang operasyon?
 3. May iba pa bang pamamaraan ng panggagamot para sa sakit ko liban sa operasyon? Ang operasyon ba ang pinakamagandang gawin para sa sakit ko?
 4. Ano ang mga panganib, benepisyo at mga posibleng komplikasyon ng operasyon? Magiging iba ba ito para sa akin dahil sa aking history at mga gamot na iniinom?
 5. AnongĀ  mga paraan ng anesthesia ang puwedeng pagpilian?
  • Anong klaseng anesthesia ang magandang gamitin sa akin na nababagay sa aking history, mga gamot at bitamina, halamang gamot o supplement na aking iniinom?
  • Paano ang monitoring na gagawin sa akin habang ako ay inooperahan?
 6. Ano ang mga dapat kong paghandaan sa operasyon?
  • Mayroon bang gagawin na mga tests bago ng operasyon? Kailangan bang mag-donate ng dugo? Paano kung may iniinom akong pampalabnaw ng dugo (tulad ng aspirin o clopidogrel)? Meron bang pagbabago sa mga maintenance kong mga gamot?
  • Mayroon ba akong special diet na dapat sundin?
  • Anong oras ako hindi na pakakainin o paiinumin bilang paghahanda sa operasyon?
  • Kailangan ko pa bang inumin ang mga gamot ko sa araw ng operasyon mismo?
 7. Ano ang mga puwede kong asahan sa aking paggaling pagkatapos ng operasyon?
  • Anong klaseng pangangalaga ang kailangan ko sa aking pag-uwi?
  • Makakabalik ba ako kaagad sa mga dati kong gawain (magtrabaho, magbuhat, mag-drive at mag-ehersisyo)?
  • Mayroon ba akong dagdag na gamot na kailangang inumin tulad ng antibiotic o painkillers?
  • Ano ang mga puwede kong gawin para makatulong sa aking paggaling?
 8. Puwede ninyo bang sabihin sa akin ang experience ninyo sa paggawa ng ganitong operasyon?
  • Regular ninyo bang ginagawa ang operasyon na ito?
  • Ano ang success rate ninyo sa operasyon na ito? Gaano kadalas na nagkaka-problema ang mga pasyente nang dahil sa operasyon na ito?
  • Board certified ba kayo?
  • Miyembro ba kayo ng Philippine College of Surgeons?
  • Paano ko kayo mako-contact kung sakaling may karagdagang tanong pa ako?
 9. Accredited ba at sapat ang mga kagamitan at staff sa ospital kung saan gagawin ang operasyon?
 10. Magkano ang operasyon at anong klaseng insurance ang tinatanggap?

 

Sa tingin ko yung question #8 ang pinakamahirap tanungin ng pasyente sa doktor. Pero huwag po kayong matakot magtanong dahil karapatan ninyo itong malaman. Kung maganda naman ang paraan ng pagtatanong ay kadalasan malugod ding sumasagot ang doktor.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.