Dapat ka bang magpa-test para sa diabetes?

By in Diabetes on January 7, 2016

Dahil bagong pasok ang taon, dapat ring pag-isipan ang ating kalusugan. Sino sino ang dapat magpa-test para sa diabetes?

Ayon sa Philippine Society of Endocrinology, Diabetes & Metabolism, ang mga sumusunod ang dapat magpa-check ng dugo para sa diabetes.

  1. Lahat ng Pilipino edad 40 pataas
  2. Puwedeng magpa-test ang mas bata sa 40 anyos kung –

a. dating may impaired fasting glucose o impaired glucose tolerance (borderline na resulta sa blood sugar test; hindi normal pero hindi sobrang taas para tawaging diabetes)

b. dating nagkaroon ng gestational diabetes o diabetes ng pagbubuntis o nanganak ng sanggol na ang timbang ay 8 pounds or higit pa

c. may polycystic ovary syndrome (PCOS)

d. overweight o obese (sobra ang timbang)

e. waist circumference >90 cm sa lalaki at >80 cm sa babae

f. First-degree relative na may diabetes (halimbawa ay kapatid o magulang)

g. Sedentary lifestyle o yung hindi gaanong aktibo ang pagkilos (lagi lamang nakaupo o nakahiga)

h. Altapresyon BP >140/90 mm Hg

i. Mga sakit sa ugat tulad ng stroke, heart attack o peripheral arterial disease (mga baradong ugat dahil sa mataas na kolesterol)

j. Acanthosis nigricans (pag-itim ng batok at mga siko na senyales ng insulin resistance)

k. Schizophrenia (sakit sa pag-iisip)

l. HDL <35 mg/dL o triglycerides >250 mg/dL (bahagi po ito ng cholesterol profile)

 

Pagkatapos makuha ang resulta ng inyong blood test (fasting blood sugar o oral glucose tolerance test o HbA1c), dalhin ito sa doktor para mapag-usapan ninyo kung ito ba ay normal, kailangan na ulitin o sundan ng iba pang testing.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.