Tapos na ang Pasko, kumusta ang waist line mo?

By in Altapresyon, Diabetes, Kolesterol on January 5, 2016

Malaki ba ang tiyan mo? May beer belly o pot belly ka ba? Kelan mo huling sinukat ang waist line mo?

Ang abdominal obesity ay isang kondisyon kung saan maraming taba sa may tiyan. Ang mga taong may abdominal obesity ay mas malimit magkaroon ng diabetes at altapresyon. Mas mataas din ang tsansa na atakihin sa puso o ma-stroke ang mga taong malapad ang baywang.

Paano masasabi kung sobra na ang sukat ng waist line? Ang waist line na 90 cm o 35 inches para sa mga lalaki at 80 cm o 31.5 inches para sa mga babae ang cut-off ng mapeligrong waist line. Ang mga taong may abdominal obesity ay kadalasang may metabolic syndrome.

Ano ang metabolic syndrome? Ito ang pagkakasama-sama ng mga kondisyon na nagpapataas ng tsansa ng atake sa puso: diabetes o mataas na fasting blood sugar, abdominal obesity, mataas na kolesterol at altapresyon. Ang mga taong may metabolic syndrome ay doble ang panganib na mamatay at triple ang panganib na atakihin sa puso o ma-stroke kumpara sa mga taong walang metabolic syndrome. Limang beses naman na mas mataas ang panganib na magka-diabetes ang mga taong may metabolic syndrome.

Malamang pagkatapos mong mabasa ito, ay magsusukat ka na ng waist line. Teka, tama ba ang pagsukat mo? Kapain ang pigi kung saan naroon ang ibabaw ng buto ng balakang. Siguraduhing diretso ang pag-ikot ng tape measure sa katawan mula sa nakapang punto ng buto ng balakang. Huwag ilagay sa ilalim ng tyan ang tape measure tulad ng ginagawa ng iba na low waist kung mag-belt! Kaya nga minsan hindi talaga pareho ang sukat ng totoong waist line sa belt size. Hindi rin puwedeng gawing pamantayan ang pusod dahil minsan ay mas mababa na ang kinalalagyan nito kapag maraming taba sa tiyan.

 

mc542635.fig1

Image credit: Steinberg BA & Cannon CP. http://www.medscape.com/viewarticle/542635

Tapos na ang Pasko, kumusta ang waist line mo?

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.