Ano ang osteoporosis?

By in Osteoporosis on December 5, 2015

Ang osteoporosis ay paglambot ng buto kaya madali itong mabali. Matigas dapat ang buto kaya nababalian lang ang tao kung malakas ang puwersang tumama sa buto tulad ng kung nahulog mula sa tuktok ng gusali o nabangga ng sasakyan. Pero kung may osteoporosis, konting dulas o pagkahulog mula sa pagkakatayo ay nababalian na kaagad sa galanggalangan (wrist) kung tinukod ito, balakang o gulugod (spine).

Bukod sa bone fracture o pagkabali ng buto, puwede ring makaramdam ng pagsakit sa likod ang mga may osteoporosis dahil sa pagkapitpit ng buto sa gulugod. Ang iba ay nahuhukot o nababawasan ang taas o height. Mas maraming kababaihan ang nagkakaroon ng osteoporosis kumpara sa mga lalaki, lalo na kung menopause na o hindi na nagreregla.

Puwede ring magkaroon ng osteoporosis kung may hyperthyroidism o umiinom ng sobrang thyroid hormone para sa hypothyroidism.

Magtanong sa inyong doktor tungkol sa DXA scan o bone mineral densitometry. Isa itong test para malaman kung malambot na ba ang buto at may osteoporosis na. Karaniwang ginagawa ang test na ito para sa mga kababaihan edad 65 anyos pataas at mga kalalakihan edad 70 anyos pataas, o mas bata pa sa ganitong edad kung may mga ibang risk factors para magkaroon ng osteoporosis. Ginagawa din ang DXA scan sa mga taong nabalian ng buto na mas matanda sa 50 anyos o mga taong may sakit o may iniinom na gamot na maaring magpalambot sa buto.

Paano maiiwasan ang osteoporosis?

  1.  Dapat ay husto ang calcium sa diet. Para sa mga lalaking edad 50 hanggang 70 anyos, 1000 mg ng calcium ang kailangan sa bawat araw. Para naman sa mga kababaihan na edad 51 pataas o mga lalaking 71 anyos pataas, 1200 mg calcium bawat araw ang kailangan. Ano ang mga pagkain na mayaman sa calcium? Gatas, yoghurt o keso. Broccoli, soya bean, tokwa, orange at sardinas (kung kakainin kasama ang buto).
  2. Kailangan din ng vitamin D 800-1000 IU bawat araw. Magtanong sa inyong doktor kung kailangang uminom ng vitamin D capsules kung edad 50 anyos pataas.
  3. Mag-ehersisyo para lumakas ang mga muscle at tumibay ang buto.
  4. Tumigil sa paninigarilyo.
  5. Iwasan ang labis na pag-inom ng alcohol.

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.