Para kang gamot … lagi kitang naaalala!

By in Altapresyon, Diabetes, Goiter (Bosyo), Kolesterol on November 7, 2015

Sa datos ng World Health Organization, mga 50% sa mga taong may dapat inumin na gamot ay nakakalimot uminom nito. Isa itong importanteng dahilan kung bakit maaaring hindi gumaling o lumalala ang sakit.

Paano mas maaalala na uminom ng gamot?

  1. Gumamit ng pillbox. Ang isang pillbox ay may mga kompartamento para sa bawat araw ng linggo. Tuwing Lunes o Linggo, ilagay na ang mga dapat inumin na tableta sa pillbox sa bawat araw.
  2. Bumili ng malaking kalendaryo at isulat dito ang schedule ng pag-inom ng gamot. May mga kalendaryong may magnet sa likuran na puwede ring ikabit sa pinto ng refrigerator. Tuwing kakain at pupunta sa refrigerator ay baka sakaling mapansin ito at maalala ang gamot na kailangang inumin.
  3. Isama ang pag-inom ng gamot sa pang-araw araw na gawain para mas madaling maalala. Halimbawa, kung naglalakad tuwing umaga pagkatapos ng almusal, inumin muna ang gamot bago lumabas ng bahay. Kung laging sa ganitong sitwasyon ito iinumin, masasama na ito sa pang-araw araw na ritwal at mas matatandaan mong inumin ang gamot. Puwede ring tuwing pagkatapos kumain. Kung may mga gamot na kailangang inumin bago mag-almusal, itabi na ito malapit sa kama para mainom na ang gamot pagkagising pa lamang. Kung ang unang ginagawa sa pagkagising ay ang magsipilyo, puwede ring itabi dito ang gamot sa banyo para maalala.
  4. Sabihin ang mga kamag-anak o kasama sa bahay na ipaalala sa iyo na kailangang uminom ng gamot. Pero sana alam mo rin ang mga dapat mong inumin na mga gamot. Minsan may mga pasyente ako sa clinic na anak o asawa lang nila ang nakakaalam kung ano ang gamot na iniinom nila.
  5. Puwede ring mag-set ng alarm sa alarm clock, digital na relo o sa cellphone para maalala ang pag-inom ng gamot. Meron ding mga app sa cell phone na makakatulong dito.
  6. Maging alisto sa pag-inom ng gamot. Bago inumin ito, tingnan nang maigi kung tama ba ang gamot na iniinom. Sabihin sa sarili ang pangalan ng gamot at para saan ito para matandaan.
  7. Ilagay ang mga gamot sa isang lugar na madaling mapansin ito para mas matandaang uminom ng gamot.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.