Diabetes at Dentista

By in Diabetes on November 1, 2015

Tinatayang isa sa bawat tatlong tao na may diabetes ay may sakit din sa gilagid (gum disease).

Mayroon ka ba ng ilang sintomas sa listahan na ito? Baka may gum disease ka. Kailan ka huling bumisita sa dentista?

 1. Pagdugo ng gilagid kapag nagsisipilyo o gumagamit ng floss
 2. Umuugang mga ngipin
 3. Mabahong hininga
 4. Namamaga o masasakit na gilagid

Sa ilang mga pag-aaral, lumalabas na hindi lamang maraming may diabetes ang may gum disease kundi ang gum disease na ito ay maaaring makapagpapalala sa sakit na diabetes. Mas tumataas ang asukal sa dugo. Mas madali ring magkaroon ng malalang gum disease ang mga may diabetes dahil sa mas mahinang resistensya laban sa impeksyon.

Ang gingivitis ay isang klase ng gum disease kung saan namamaga o sumasakit ang mga gilagid. Mas madaling dumugo ang gilagid kapag nagsipilyo o gumamit ng floss ang may gingivitis. Kalaunan puwedeng lumala na ito at maging periodontitis, kung saan nadadamay na ang buto kung saan nakakabit ang mga ngipin.

Paano makakaiwas ang mga may diabetes sa gum disease?

 1. Panatiliing maayos ang asukal sa dugo.
 2. Itigil ang paninigarilyo.
 3. Magpatingin sa dentista kada anim na buwan.
 4. Magsipilyo dalawang beses o higit pa araw araw. Tandaan na hindi lamang ngipin ang nililinis ng sipilyo. Dapat ding matanggal ang plaque sa pagitan ng ngipin at gilagid.  Hagurin din ng sipilyo ang dila upang matanggal ang mga bacteria.
 5. Minsan ay napakabilis nating magsipilyo. Ang tamang pagsisipilyo ay umabot dapat sa dalawang minuto.
 6. Gumamit ng dental floss araw araw. Ginagamit ang floss para matanggal ang mga pagkain na naipit sa pagitan ng mga ngipin at para matanggal rin ang plaque sa ibabaw ng gilagid.
 7. Magpalit ng sepilyo kada tatlo hanggang apat na buwan o mas madalas pa kung napupudpod na ang sepilyo.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.