Ano ang diabetic retinopathy?

By in Diabetes on October 26, 2015

Ang retina ay lining sa likod ng mata na sensitibo sa ilaw.  Kapag tumingin tayo sa isang bagay, ang light rays galing dito ay dadaan sa cornea ng mata, lulusot sa lens para mafocus ito sa retina. Galing sa retina, ipapadala nito ang impormasyon sa pamamagitan ng optic nerve papunta sa utak para maintindihan natin ANO ang ating nakikita.

 

 

 

Anatomy_and_physiology_of_animals_How_light_travels_from_the_object_to_the_retina_of_the_eye

Image by Sunshineconnelly at en.wikibooks [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], from Wikimedia Commons

 

Ang diabetic retinopathy ay komplikasyon ng diabetes sa mata. Sinisira ng diabetes ang mga ugat ng retina kaya lumalabo ang paningin hanggang sa mabulag. Minsan may nakikita ring floaters o mga itim na spot na lumulutang lutang sa paningin. Mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng diabetic retinopathy kung mas matagal nang may diabetes at lalo na kung hindi kontrolado ang asukal sa dugo. Mas maiiwasan ang retinopathy kung maayos ang blood pressure at kolesterol, at kung titigil sa paninigarilyo.

May dalawang klase ng diabetic retinopathy:

NONPROLIFERATIVE diabetic retinopathy. Ang mga ugat sa retina ay numiminipis at nagkakaroon ng microaneurysms (paglobo ng dingding ng ugat). Nagbabara rin ang mga ugat at lumalaki naman ang bahagi ng ugat lagpas dun sa pagkabara. Minsan tumatagas ang dugo at protina sa mga ugat ng retina. Lumalabo ang paningin dahil dito.

PROLIFERATIVE diabetic retinopathy. Ito ang mas malalang klase ng retinopathy. Sa sobrang pagkabara ng mga ugat sa retina ay nagkakaroon ng mga bagong maliliit na ugat. Puwedeng pumutok ang mga maliliit na ugat na ito at kapag dumugo ito ay nakakakita na ng floaters o maliliit na spots sa paningin.  Nagkakaroon ng peklat ang retina dahil sa mga baradong ugat at nahihila nito ang retina kaya umaangat ito sa pagkadikit sa likod ng mata. Ito ang tinatawag na retinal detachment at puwedeng mabulag dahil dito. Puwede ring magkaroon ng glaucoma (mataas na presyon sa mata) kung ang mga bagong ugat ay humaharang sa pag-ikot ng tubig sa loob ng mata.

Delikado ang proliferative diabetic retinopathy. Depende sa problema sa retina, ang doktor sa mata ay maaaring magrekomenda ng mga sumusunod.

FOCAL laser treatment o photocoagulation. Sinusunog ng laser ang mga dugo na tumatagas sa mga maninipis na ugat ng retina.

SCATTER laser treatment o panretinal photocoagulation. Ang laser ay tinutuon sa buong retina para sunugin ang mga maliliit na bagong ugat upang matanggal ang mga ito. Ilang sessions din ang kailangan para ma-laser ang buong retina.

VITRECTOMY. Ang eyeball ay may clear gel sa loob nito na tinatawag na vitreous humor. Dito tumatagas ang dugo kapag may pumutok na ugat sa mata. Ang vitrectomy ay isang operasyon na kailangan ng local o general anesthesia, kung saan tinatanggal ang dugo sa vitreous humor.

Dapat magpatingin sa doktor sa mata ang may type 2 diabetes sa unang pagkakataon na nalamang may diabetes, at kada taon pagkatapos nito. Ang mga may type 1 diabetes naman ay dapat ding magpatingin ng retina sa loob ng limang taon pagkatapos mapag-alaman na may diabetes.

May diabetes ka ba? Kailangan ka huling nagpatingin sa doktor sa mata?

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.