Diabetic na, high blood pa!

By in Altapresyon, Diabetes on October 24, 2015

Ang taong may diabetes ay malimit may alta presyon din. Dahil dito ang mga may alta presyon ay dapat ma-screen kung may diabetes, at ang may diabetes naman ay dapat magpakuha ng blood pressure nang regular.

Doble ang peligro na magka heart attack o stroke ang may diabetes. Lalo pang tumataas ang peligro kapag may altapresyon. Kaya mahalaga na mapanatili ang BP sa 140/80 mm Hg o mas mababa pa para sa mga may diabetes.

Kapag napapanatiling mababa ang asukal sa dugo ay maiiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes tulad ng dialysis, heart attack o heart failure, stroke at pagkabulag. Magkasinghalaga ang pagkontrol sa asukal sa dugo at ang blood pressure. Sayang lang kung kontrolado ang diabetes pero ang altapresyon ay hindi. Kailangan ding maganda ang blood pressure para maiwasan ang mga nabanggit na komplikasyon. Kaya nga sa may diabetes ay hindi lamang asukal sa dugo ang inaalagaan ng doktor. Kasama ring binabantayan ang blood pressure at cholesterol levels.

May mga taong nakakaramdam ng pagsakit ng ulo o batok kapag tumataas ang blood pressure. Pero marami ring hindi nakakaramdam ng mga ito kaya nagugulat na lang kapag na-stroke na 180/100 na pala ang kanilang blood pressure. Kaya sana ay magpatingin ng blood pressure kahit minsan sa isang linggo kahit walang nararamdaman.

Iba iba ang ginagamit na gamot para sa altapresyon. Karaniwang ginagamit ang ACE-inhibitors o angiotensin receptor blockers (ARBs) para sa mga may diabetes na may altapresyon din. Ang pangalan ng mga ACE-inhibitors ay nagtatapos sa -PRIL. Halimbawa ay enalapril, captopril, imidapril, perindopril at lisinopril. Ang pangalan naman ng mga ARBs ay nagtatapos sa -SARTAN. Halimbawa ay losartan, candesartan, telmisartan at valsartan. Bukod kasi sa nakakababa ng blood pressure ang mga gamot na ito, napatunayan din na nakakatulong ang mga ito na makaiwas sa pagkasira ng mga bato (kidneys) para hindi mauwi sa dialysis. Hindi ibig sabihin na ito lang ang mga gamot para sa altapresyon ang puwedeng gamitin sa diabetes. Magkonsulta sa doktor para malaman kung aling mga gamot ang nararapat para sa inyo.

Mga paalala sa may diabetes AT altapresyon:

  1. Iwasan ang maaalat na pagkain.
  2. Iwasan o limitahan ang pag-inom ng alcohol (alak o beer).
  3. Itigil ang paninigarilyo.
  4. Mag-ehersisyo at kumain nang tama upang mapanatili ang tamang timbang.
  5. Magpatingin nang regular sa doktor para masubaybayan ang diabetes at altapresyon.

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.