Nagmamadali ka ba laging kumain?

By in Diabetes on October 19, 2015

Para sa marami sa atin, kulang ang bente kuwatro oras sa isang araw para sa mga ating gawain. Dahil dito, nagmamadali tayo parating kumain.

Alam mo ba na nakakapayat ang pagkain nang mabagal? Nguyain nang mabuti ang pagkain. Namnamin ang sarap nito.

Habang napupuno ang tiyan kapag tayo ay kumakain,  naglalabas ito ng gut hormones para iparating sa ating utak na tayo ay busog na.  Ang leptin ay isang hormone na nagsi-signal sa ating utak ng kabusugan. Ang leptin ay may interaksyon sa dopamine, isang kemikal sa utak, na nagdudulot naman ng kasiyahan na nararamdaman pagkatapos kumain.  Kung nagmamadaling kumain, nagkukulang din ang panahon para makaramdam ng pagkabusog o kasiyahan sa pagkain.

Kadalasan para sa maraming tao, mga bente minutos bago maramdaman na busog na. Kung masyadong mabilis kumain, mas maraming pagkain ang makakain sa maiksing panahon na ito na mauuwi naman pagtaba o pagdagdag ng timbang.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.