#SanaSiDok

By in Uncategorized on October 15, 2015

[This is a copy of my post at www.facebook.com/EndocrineWitch.]

Noong Marso, sumali ko sa #IWishMyPatient kung saan nagsulat ako sa aking blog (www.endocrine-witch.net) tungkol sa mga nais ko sanang gawin (o hindi gawin) ng aking mga pasyente. Isa itong proyekto na nabalitaan ko sa Twitter mula kay Stacey Tinianov (@coffeemommy). Layon nito na magkaroon nang mas malalim na pagkakaintindihan ang mga doktor at pasyente. Ang katumbas naman nito para sa mga pasyente ay #IWishMyDoc.

Sa pagdaan ng mga buwan at pagsagot ko ng mga tanong sa Facebook bilang Dok Bru, may mga ilan din sa inyo na nag-post tungkol sa inyong mga doktor. May mga papuri at meron ding mga naglabas ng kanilang mga hinanakit. Nais kong malaman ninyo na marami akong natutunan sa ganitong mga comments. Napapa-isip din ako bilang doktor. Ganoon din ba ako sa clinic? Masaya ba ang aking mga pasyente? May mga gusto rin ba silang sabihin sa akin tulad ng mga nagpo-post dito sa Facebook?

Kaya naisip kong isalin ang #IWishMyDoc sa Filipino. #SanaSiDok. Kumpletuhin natin sa isang pangungusap ang hashtag na ito. Use #SanaSiDok in a sentence. Hindi ito tungkol sa akin lang ha! Dahil ang marami sa inyo ay hindi ko naman pasyente. Huwag na lang natin pangalanan ang mga doktor ninyo. Ituring na lang natin ito na isang oportunidad para masabi sa mga doktor ang gusto ninyong sabihin bilang mga pasyente, na hindi ninyo masabi sa kahit na ano mang dahilan, nang harapan sa doktor.

Halimbawa, #SanaSiDok ay hindi late sa clinic! #SanaSiDok hindi nananakot. #SanaSiDok laging nakangiti.

Nagtuturo din ako sa Kolehiyo ng Medisina sa UP. Ang mga comments na iiwan ninyo sa post na ito ay pag-aaralan ko nang mabuti upang maituro sa aking mga istudyante. Baka gumawa rin ako ng research paper tungkol dito. Huwag mag-alala at pananatilihing pribado ang inyong mga comments dahil walang mga pangalang isasama sa pananaliksik. Tulungan natin ang mga nag-aaral ng medisina at ang mga doktor na mas maunawaan ang mga saloobin ninyo bilang mga pasyente.

#SanaSiDok …

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.