Umiwas sa liquid calories

By in Diabetes on July 29, 2015

Gusto mo bang magpapayat? Umiwas sa liquid calories o mga inumin na maraming asukal kaya marami ding calories. Kung ang intake ng calories sa ating pagkain at inumin ay mas higit sa calories na ating tinutunaw sa paggalaw o ehersisyo, nakakataba ito.

Paano mababawasan ang liquid calories?

1. Uminom ng tubig. Palitan ng tubig ang soft drink, energy or sports drink at iced tea. Ang tubig ay walang calories.

2. Kung iinom ng gatas, piliin ang low fat para makabawas ng calories.

3. Kainin na lang ang buong prutas imbes na uminom ng fruit juice. Mas nakakabusog ang pagkain ng prutas dahil may fiber ito.

4. Iwasan ang pag-inom ng kape na may whipped cream at iba pang dagdag na sangkap. Piliin ang simpleng kape lamang na puwedeng dagdagan ng low fat na gatas.

5. Bawasan ang pag-inom ng alcohol. May calories din ang beer, hard drinks at wine.

6. Basahin ang nutrition label ng produktong balak inumin para malaman kung ilang calories ito. May nakatakda ring serving size dito. Minsan ang isang serving size ay maliit at hindi dapat ubusin ang buong bote o lalagyan ng produkto sa isang upuan.

 

“Sometimes all we want is a taste. Other times there’s no such thing as enough… The glass is bottomless and all we want is more.” – Dr. Meredith Grey (Grey’s Anatomy)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.