Iniinom mo ba ang gamot ayon sa reseta ng doktor?

By in Altapresyon, Diabetes on July 26, 2015

Sa pag-aaral ng World Health Organization, 50% ng mga taong naresetahan ng gamot ay hindi umiinom ng gamot ayon sa reseta. Puwedeng hindi binili ng pasyente ang gamot na nireseta, makalimutang inumin ang gamot sa tamang oras o hindi naintidihan ang payo ng doktor ukol sa pag-inom ng gamot.

Ayon sa US FDA, maraming dahilan kung bakit hindi nakakainom ng gamot nang tama ang mga pasyente:

 • Walang pambili ng gamot
 • Hindi kumbinsido na ang gamot ay talagang kailangan o nakakatulong
 • Nahihirapan sa pag-oras ng maraming gamot na kailangang inumin
 • Nalilito kung paano at kailan iinumin ang gamot

Ang hindi pag-inom o maling pag-inom ng gamot ay maaring magdulot ng komplikasyon sa sakit na nais gamutin. Puwedeng lumala ang sakit, imbes na gumaling.

Ito ang mga tips galing sa US FDA Consumer Updates, para mas mainom ang gamot sa tamang paraan.

 • Kung may nararamdamang side effect sa gamot na iniinom ay ipagbigay alam sa doktor. Baka may maipayo siya kung paano maiiwasan ang side effect. Puwede ring palitan ng ibang gamot o ibahin lamang ang oras kung kelan dapat inumin ang gamot.
 • Kapag nag-reseta ng gamot ang doktor, siguraduhing naiintindihan kung gaano katagal dapat inumin ang gamot. Tanungin sa doktor kung kailangang ubusin ang naka-resetang gamot o kung puwede nang itigil kung mabuti na ang pakiramdam. Tanungin din kung dapat bang uminom ng karagdagan kung naubos na ang reseta hanggang sa susunod na check-up.
 • Ipagbigay alam rin sa doktor kung nais mo ng generic na gamot para makatipid.
 • I-ayon ang pag-inom ng gamot sa mga karaniwang gawain sa araw-araw tulad ng pagkatapos kumain o bago matulog. Maglagay din ng dagdag na gamot sa bag, pitaka o sa opisina para sa mga pagkakataong makalimutan ang gamot.
 • Ilagay ang mga gamot kung saan madali itong makita at maalala. Halimbawa ay sa hapag kainan, sa tabi ng TV o sa banyo (katabi ng sepilyo o deodorant).
 • Puwede ring ilagay ang mga gamot sa isang lalagyan na may label ng mga araw ng linggo.
 • Magtabi o magpaskel ng nakasulat na schedule ng pag-inom ng mga gamot. Puwede ring mag-set ng alarm sa relos o sa cellphone para maalala ang pag-inom ng gamot.

May mahal ka ba sa buhay na kailangang uminom ng gamot? Ipaalala mo sa kanya ito ngayon!

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.