Bakit tumataas ang blood sugar ng may diabetes?

By in Diabetes on July 25, 2015

Anong nangyayari kapag kumain ng chocolate? Ito ay natutunaw sa bituka at nagiging asukal sa dugo. Kapag tumaas ang asukal sa dugo, naglalabas ang pancreas ng insulin.  Ang asukal sa dugo ay naa-absorb ng katawan dahil sa insulin. Ang asukal na hindi pa gagamitin ng katawan ay naiimbak sa atay at muscles. Dahil sa insulin, hindi tumataas ang asukal sa dugo.

Paano na kung may diabetes? Sa type 1 diabetes, nasisira ang pancreas kaya wala itong insulin na nailalabas. Kung type 2 diabetes naman, kulang ang insulin at may insulin resistance (hindi gumagana nang mabuti ang insulin sa katawan). Umaakyat ang asukal sa dugo dahil hindi ito naa-absorb ng katawan. Kaya kailangang magturok ng insulin o uminom ng gamot para bumaba ang asukal sa dugo.

Tumataas din ang asukal sa dugo kung –

  • Hindi sumusunod sa tamang diet para sa diabetes
  • Kulang sa ehersisyo
  • May sakit o impeksyon
  • Bagong opera o under stress sa pamilya o trabaho
  • Umiinom ng gamot na nakakataas ng asukal sa dugo, tulad ng steroids
  • Kulang ang dosage ng gamot
  • Kulang ang units ng tinuturok na insulin, mali ang pagturok ng insulin o pagturok ng insulin na paso (expired) na

Kung may diabetes ka, dapat mapanatili ang fasting blood sugar sa 90-130 mg/dL (5-7.2 mmol/L) at ang HbA1c na mas mababa sa 7%.

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.