Bakit malimit umihi ang may diabetes?

By in Diabetes on July 15, 2015

POLYURIA. Iyan ang medical term para sa sobrang dami ng ihi, minsan hihigit sa 2.5 litrong ihi sa isang araw. Pero ang dami ng ihi ay depende rin sa kung gaano karami ang iniinom ng isang tao. Kung maraming iniinom na tubig, marami rin ang ihi.

Ang polyuria ay malimit na nangyayari sa mga taong may diabetes na hindi umiinom ng gamot o umiinom ng gamot ngunit mataas pa rin ang blood sugar. Hindi malimit umihi o maraming umihi ang taong may diabetes kung mababa naman ang blood sugar niya.

Ngunit meron din ibang mga sakit na maaring maging sanhi ng polyuria, tulad ng diabetes insipidus, sakit sa bato, mga gamot tulad ng furosemide at lithium, mababa o mataas na level ng calcium sa katawan at sickle cell anemia. Ihi rin nang ihi kung umiinom ng kape o alcohol (alak o beer). Malimit ring umihi kung buntis.

Sa may diabetes kapag mataas ang blood sugar, sinisikap ng katawan na ilabas ang sobrang asukal sa ihi kaya dumadami ang ihi. Kung ihi nang ihi ang may diabetes, mainam na mag-check ng blood sugar gamit ang glucometer o magpatingin sa doktor.

Mas napapansin ang pagdami ng ihi kung kailangan pang bumangon sa gabi mula sa pagtulog para lang umihi. Ang medical term dito ay NOCTURIA na ang ibig sabihin ay pag-ihi sa gabi.

Magkonsulta sa doktor kung hindi maipaliwanag ang labis na pag-ihi sa araw at gabi.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.