Ano ang endocrinologist?

By in Adrenal, Diabetes, Goiter (Bosyo), Pituitary on March 23, 2015

“Dok may thyroid po ako. Gusto ko po sana malaman kung saan po pedeng magpa check up at cnong specialist po.”

 

1801 The Endocrine System

 

Ang isang internist ay doktor para sa mga taong edad 18 pataas. Puwede na ring sabihin, na ang internist ay doktor ng lamang loob. :) Ang isang internist ay hindi nag-oopera, tulad ng mga siruhano (surgeon).

So, ano ang endocrinologist? Ang endocrinologist ay isang internist na may espesyal na training sa endocrinology. Siya rin ay dapat nakapasa sa board exam ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism (PSEDM). Kung ikaw ay naghahanap ng endocrinologist, may directory ang PSEDM sa endo-society.org.ph.

At ano naman ang endocrinology? Ito ang sangay ng medisina patungkol sa mga endocrine glands at hormones.

Ano ang hormone? Ito ay kemikal sa dugo na ginagawa ng mga endocrine glands. Isang halimbawa ang lapay (pancreas) na gumagawa ng insulin hormone.

Isasalin ko sa Tagalog ang sinabi sa hormone.org.

Ang mga endocrinologists ay dalubhasa sa pagsuri at panggagamot ng mga sakit patungkol sa kawalan ng balanse ng mga hormones upang maging normal muli ang balanse ng mga hormones sa inyong katawan. Sila ang nag-aalaga sa mga sakit tulad ng –

 • diabetes
 • sakit sa thyroid (tulad ng goiter o bosyo)
 • mga sakit patungkol sa metabolismo
 • kakulangan o sobrang hormones
 • menopause
 • osteoporosis
 • altapresyon
 • problema sa kolesterol (lipid)
 • pagiging baog (infertility)
 • kakulangan sa paglaki o pagkabansot
 • kanser ng mga endocrine glands

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.