Ligtas na Paggamit ng Insulin

By in Diabetes on November 16, 2017

Ayon sa National Health Service ng United Kingdom, dapat sundin ang apat na RIGHTs para magamit ang insulin nang ligtas.

The RIGHT insulin at the RIGHT dose, the RIGHT way at the RIGHT time. Dapat tamang insulin ang gamitin, sa tamang dose, sa tamang paraan at sa tamang oras.

RIGHT INSULIN. May iba’t ibang klase ng insulin. Puwedeng magkasingtunog ang mga pangalan o magkahawig ang hitsura ng vial o insulin pen. Halimbawa, may Humalog Mix 50, Humalog Mix 30, Novomix 30, Mixtard 30, Scilin M30 at Insuget 70/30 na insulin. May insulin na malabo (cloudy) ang hitsura at may insulin din na malinaw na parang tubig. Ang doktor ang makakapagsabi kung anong klaseng insulin ang angkop para sa inyo. Siguraduhing tama ang insulin na bibilhin sa botika.

RIGHT DOSE. Basahin nang mabuti ang reseta, kung ilang units ang dapat iturok. Minsan kasi ang nakasulat ay 4 u. Yung u ay short for units. Puwedeng mapagkamalan ang u na 0 (zero) at 40 units ang maiturok imbes na 4 units lamang. Tingnan nang mabuti ang mga guhit sa hiringilya o sa dose window ng insulin pen. Ipa-check sa kasama kung malabo ang mata, bago iturok ang insulin. Kung ibang tao ang magtuturok sa iyo ng insulin, tingnan din kung tama ba ang dose.

RIGHT WAY. Dapat iturok ang karayom ng insulin nang 90 degree angle sa balat. Puwedeng iturok ang insulin sa hita, braso, tiyan o pigi. Huwag parating sa iisang lugar lang ang pag-iniksyon ng insulin. Nagkakaroon kasi ng mga bukol ng taba sa ilalim ng balat kung parating sa iisang lugar lang ang iniksyon. Dapat isang beses lamang gamitin ang karayom ng insulin pen o ang hiringgilya ng insulin.

RIGHT TIME. Dahil iba ibang klase ang insulin ay puwedeng iba iba rin ang timing kung kelan ito dapat iturok. Puwedeng bago kumain, trenta minutos bago kumain, bago matulog, tuwing alas diyes ng umaga kahit nakakain na at iba pa. Tanungin ninyo sa inyong doktor kung anong oras dapat iturok ang insulin.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.