Ilang babae ang may diabetes?

By in Diabetes on November 15, 2017

Ang theme ng World Diabetes Day 2017 ay Women and Diabetes: Our Right to a Healthy Future.

Alam ba ninyo kung ilang kababaihan ang may diabetes sa buong mundo ngayon? 199 million! At sa taong 2040, tinatayang 313 million na babae na ang may diabetes. Nakakatakot ang statistics na ito.

Sa Pilipinas, ginawa ang National Nutrition and Health Examination Survey noong 2013. Ayon sa survey 5.3% ng mga kababaihan edad bente anyos pataas ang may diabetes. Kung may 52 milyong kababaihan sa Pilipinas, mga halos 3 milyon dito ang may diabetes (rough estimate ko lang po).

May nanay, lola o kapatid ka bang babae? Pagtuunan natin sila ng pansin ngayon. Baka kailangan nilang magpatingin para sa diabetes.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.