Gestational Diabetes: Ilang ang Nagkakaroon Nito?

By in Diabetes on November 15, 2017

Ang theme ng World Diabetes Day ngayon 2017 ay Women and Diabetes: Our Right to a Healthy Future.

Ayon sa International Diabetes Federation, isa sa bawat pitong buntis na babae, ang nagkakaroon ng diabetes habang buntis (gestational diabetes). Ang gestational diabetes ay diabetes na natutuklasan lamang habang ang babae ay buntis. Tumataas ang blood sugar habang buntis sa mga babaeng may gestational diabetes.

Huwag ipagsawalang bahala ito. Ang mga batang ipapanganak ng mga babaeng may gestational diabetes ay mataas din ang tsansa na magkaroon ng diabetes sa kanilang paglaki. Kung hindi maagapan ang diabetes ng ina habang buntis, ang bata sa sinapupunan ay nagiging overweight (pinapanganak na ang timbang ay 8 pounds pataas) kaya tumataas tuloy ang peligro na magkaroon ang bata ng shoulder injury paglabas sa puerta o mangailangan talaga ng Cesarean section para mailuwal.

Kung buntis ka ngayon, magtanong sa inyong OB-gyne kung dapat ka na bang magpagawa ng 75-g oral glucose tolerance test (OGTT). Ito ang test para malaman kung may diabetes ng pagbubuntis.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.