Ayon sa National Health Service ng United Kingdom, dapat sundin ang apat na RIGHTs para magamit ang insulin nang ligtas.

The RIGHT insulin at the RIGHT dose, the RIGHT way at the RIGHT time. Dapat tamang insulin ang gamitin, sa tamang dose, sa tamang paraan at sa tamang oras.

RIGHT INSULIN. May iba’t ibang klase ng insulin. Puwedeng magkasingtunog ang mga pangalan o magkahawig ang hitsura ng vial o insulin pen.¬†Halimbawa, may Humalog Mix 50, Humalog Mix 30, Novomix 30, Mixtard 30, Scilin M30 at Insuget 70/30 na insulin. May insulin na malabo (cloudy) ang hitsura at may insulin din na malinaw na parang tubig. Ang doktor ang makakapagsabi kung anong klaseng insulin ang angkop para sa inyo. Siguraduhing tama ang insulin na bibilhin sa botika.

RIGHT DOSE. Basahin nang mabuti ang reseta, kung ilang units ang dapat iturok. Minsan kasi ang nakasulat ay 4 u. Yung u ay short for units. Puwedeng mapagkamalan ang u na 0 (zero) at 40 units ang maiturok imbes na 4 units lamang. Tingnan nang mabuti ang mga guhit sa hiringilya o sa dose window ng insulin pen. Ipa-check sa kasama kung malabo ang mata, bago iturok ang insulin. Kung ibang tao ang magtuturok sa iyo ng insulin, tingnan din kung tama ba ang dose.

RIGHT WAY. Dapat iturok ang karayom ng insulin nang 90 degree angle sa balat. Puwedeng iturok ang insulin sa hita, braso, tiyan o pigi. Huwag parating sa iisang lugar lang ang pag-iniksyon ng insulin. Nagkakaroon kasi ng mga bukol ng taba sa ilalim ng balat kung parating sa iisang lugar lang ang iniksyon. Dapat isang beses lamang gamitin ang karayom ng insulin pen o ang hiringgilya ng insulin.

RIGHT TIME. Dahil iba ibang klase ang insulin ay puwedeng iba iba rin ang timing kung kelan ito dapat iturok. Puwedeng bago kumain, trenta minutos bago kumain, bago matulog, tuwing alas diyes ng umaga kahit nakakain na at iba pa. Tanungin ninyo sa inyong doktor kung anong oras dapat iturok ang insulin.

Ang normal na fasting blood sugar (FBS) ay 5.5 mmol/L (99 mg/dL) pababa.  Kung ang resulta ng FBS mo ay dalawang beses na 126 mg/dL (7.0 mmol/L) pataas, ito ay diabetes. Pero merong mga tao na ang kanilang FBS ay nasa gitna nito, 100-125 mg/dL (5.6-6.9 mmol/L). Ang tawag dito ay PREDIABETES.

Kung may prediabetes, ibig sabihin ay malapit nang magkaroon ng diabetes o papuntang diabetes na. Puwede pang bumalik sa normal ang fasting blood sugar ng may prediabetes sa pamamagitan ng –

1.Pag-eehersisyo o pagiging aktibo.

Subukang maglakad nang trenta minuto mga limang araw bawat linggo para makabuo ng 150 minutes ng pag-eehersisyo.

2.Pagbawas ng timbang.

Malaki na ang maitutulong kahit 7% lang ang mabawas sa timbang. Halimbawa kung ikaw ay overweight para sa height mo at ang timbang mo ngayon ay 150 pounds, subukang makapagbawas ng 10.5 pounds. Dahan dahan lang dapat ang pagbawas sa timbang. Mga 2 pounds bawat linggo ang pinakamabilis na pagbawas para hindi magkasakit. Kaya kung 10 pounds ang planong mabawas sa timbang, mga 5 linggo ito bago makamit. Hindi kailangang magmadali.

Baguhin ang diet. Umiwas sa mga softdrink, iced tea at powdered juice. Mas piliing uminom ng tubig dahil wala itong calories. Kumain ng gulay at piliin ang prutas kesa cake o ice cream bilang panghimagas. Tanggalin ang taba sa karne at bawasan ang pagkain ng processed meat tulad ng bacon, sausage o hotdog. Kumain ng isda dalawang beses o higit pa kada linggo. Maglaga, pinangat, ginisa o sinigang imbes na magprito ng ulam.

3.Pag-inom ng gamot.

Puwedeng magreseta ng gamot ang doktor para makatulong bumaba ang FBS sa normal, at maantala ang pagkakaroon ng type 2 diabetes.

Kung may prediabetes, minumungkahi na magpatingin ng FBS at HbA1c kada anim na buwan o kada taon para masubaybayan kung ang prediabetes ay nauwi na ng tuluyan sa diabetes o hindi pa.